Subsidiescan

Auteur: Claudia Legierse

Get to know Annemieke | Projectmanager Duurzaam Bouwen

Verduurzamingskans voor de industrie – Nog 131,2 miljoen voor VEKI beschikbaar

Veel belangstelling voor Startbouwimpuls subsidie voor nieuwbouwprojecten

Monument uitgelicht: Beurs van Berlage

Get to know Hjalmar | Team Manager Duurzaam Bouwen

Ingekorte aanvraagperiode Stimuleringsregeling Ontmoetingsruimte in Ouderenhuisvesting – SOO

Stimuleringsregeling voor zorggeschikte wooneenheden in geclusterde woonvormen

Topsector Energie Gebouwde Omgeving – TSE

Voormalig ABN AMRO-hoofdkantoor getransformeerd tot duurzaam hotel: voco The Hague

Tijdelijke subsidie voor versnelling waterstofeconomie

Openstelling RHA – Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen

Monument uitgelicht: Rijksmonumentale Koepelgevangenis in Arnhem

Start nieuwe ronde restauratie subsidie provincie Noord–Holland

Uitstel SDE++ 2023 – Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie

Laat deze subsidiekansen niet liggen!

Nieuwe openstelling DUMAVA 2023

Project Uitgelicht: Woonproject de Ananas in Leiden