Subsidiescan

Tijdelijke subsidie voor versnelling waterstofeconomie

Er wordt een tijdelijke subsidieregeling geïntroduceerd om de waterstofeconomie te versnellen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zal in samenwerking met GroenvermogenNL de maakindustrie raadplegen over hun plannen wat betreft elektrolysers. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek zal de subsidie worden samengesteld, rekening houdend met de behoeften en wensen van de sector.

 

Voor wie?

De subsidie is specifiek bedoeld voor maakbedrijven die onderdelen en technologie ontwikkelen en testen voor waterstofproductie. De consultatie richt zich met name op de productie van elektrolysers die nodig zijn voor de opschaling van waterstofproductie en de bijbehorende componenten.

 

Klimaatneutrale economie

GroenvermogenNL stelt geld beschikbaar middels deze subsidie om de overgang naar een klimaatneutrale economie met minder fossiele brandstoffen te versnellen. De overheid gelooft dat de Nederlandse maakindustrie een belangrijke internationale rol kan gaan spelen wat betreft de productie en toelevering van waterstoftechnologie.

 

 

Wil je nog deelnemen aan de consultatie? Dit kan nog tot maandag 19 juni. Klik hier. Verder zullen wij je uiteraard op de hoogte houden over de ontwikkeling van deze subsidie.

Subsidie aanvragen?