Subsidiescan

Het Stadhuis van Delft: Een historisch monument

Het Stadhuis van Delft staat bekend als een opmerkelijk architectonisch monument, rijk aan geschiedenis. Dit bouwwerk, dat de tand des tijds heeft doorstaan en verschillende restauraties heeft ondergaan, speelt een cruciale rol in het culturele erfgoed van Delft.

 

Geschiedenis

Het oorspronkelijke middeleeuwse stadhuis brandde in 1618 volledig af, met uitzondering van één toren: Het Steen. Deze toren, daterend uit circa 1300, deed ooit dienst als stadsgevangenis en is een van de oudste overblijfselen van het oorspronkelijke gebouw. Na de verwoestende brand besloot het stadsbestuur tot de bouw van een geheel nieuw stadhuis, waarbij de historische toren werd geïntegreerd in het nieuwe ontwerp.

 

Vernieuwing door Hendrick de Keyser

De beroemde architect en beeldhouwer Hendrick de Keyser, destijds betrokken bij het ontwerpen van het praalgraf van Willem van Oranje in de Nieuwe Kerk, kreeg de opdracht voor het nieuwe ontwerp. De Keyser, bekend om zijn werk in de late renaissancestijl, realiseerde een symmetrisch gebouw met rijke versieringen. Belangrijke architectonische elementen zijn de pilasters, een fronton boven de ingang, en decoratieve details zoals obelisken en siervazen. Vooral het beeld van Vrouwe Justitia, symbool van de rechtspraak die ooit in het stadhuis werd uitgeoefend, is een opvallend kenmerk.

 

Restauraties en Moderniseringen

In de 19e eeuw onderging het stadhuis enkele moderniseringen. Oorspronkelijke elementen zoals de kruisvensters met glas-in-lood werden vervangen, maar latere restauraties hebben het gebouw grotendeels in zijn oude glorie hersteld. De meest recente grote restauratie begon in 1963, waarbij nadruk werd gelegd op het behoud van de historische integriteit van het stadhuis.

 

De SIM Subsidie

Van Draeckeburgh heeft succesvol de SIM subsidie aangevraagd voor het stadhuis van Delft. Deze is in 2023 is toegekend. De SIM subsidie ondersteunt eigenaren van rijksmonumenten financieel om hun monument te onderhouden, wat essentieel is voor het behoud van cultureel erfgoed. Zo heeft Van Draeckeburgh haar steentje bijgedragen aan het behouden van dit bijzondere monument, inclusief de originele stenen toren die ondanks de stadsbranden overeind wist te blijven.

 

Subsidie voor jouw project?

Benieuwd naar de subsidiemogelijkheden voor jouw monument? Neem gerust contact met ons op of doe alvast de subsidiescan.

Subsidie aanvragen?