Subsidiescan

Monumenten zijn vaak erg gebonden aan de regio en de lokale cultuur.

Wanneer herstelwerkzaamheden omvangrijker zijn dan regulier onderhoud spreekt men van restauratie. Rijksmonumenten zijn vaak erg aan hun regio en de lokale cultuur verbonden. Daarom stelt het Rijk jaarlijks een budget beschikbaar aan provincies om restauraties te subsidiëren. Iedere provincie besteedt dit bedrag, eventueel aangevuld met eigen budget, op haar eigen manier. Aansluitend op het eigen cultuur-/erfgoedbeleid, hebben de meeste provincies een subsidieregeling voor restauraties opgesteld.

Waarvoor kunt u subsidie aanvragen?

De subsidie kan aangevraagd worden voor herstelwerkzaamheden aan de monumentale onderdelen. Bij de meeste provincies kan hiervoor tot 50% van de kosten gesubsidieerd worden. De provincie stelt hierbij wel eisen aan de restauratie. Is de restauratie onderdeel van een herbestemming? Worden er energiebesparende maatregelen toegepast? En hoeveel is de eigen inleg van de aanvrager?

 

Voorwaarden en aanvraagtermijn

De exacte voorwaarden en de aanvraagtermijn verschillen per provincie. Toekenning van subsidie is op volgorde van binnenkomst of op basis van score wat betreft de eisen en cofinanciering, ook dit varieert per provincie. We vertellen u graag meer over de regeling die in uw provincie van toepassing is, neem gerust contact met ons op.

foto van subsidie: Provinciale restauratieregelingen

De waarde van een monumentaal pand reikt veel verder dan alleen de marktwaarde, monumentale gebouwen bevatten een socio-culturele betekenis die niet één-op-één om te rekenen is naar valuta. Daarom zijn o.a. subsidies voor culturele erfgoed zo belangrijk. Hier zet ik mij op dagelijkse basis vol passie voor in.

Contactpersoon Vdsf
Privé: Marloes
Subsidie aanvragen?

Gerelateerd nieuws

13 november 2023
Herontwikkeling van het Muntgebouw in Utrecht
06 juli 2022
Van Draeckeburgh zet zich in voor Stichting Jarige Job
10 mei 2022
Team Van Draeckeburgh: Een interview met Denise