Subsidiescan

De fiscale subsidie wordt verstrekt aan bedrijven voor investeringen in duurzame gebouwen en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen.

Hierbij kunt u denken aan de volgende investeringen:

  • duurzaam vastgoed gecertificeerd middels een BREEAM- of GPR-certificaat (beoordeling- en certificatiesystemen voor duurzaamheidsprestaties)
  • laadpunt voor elektrische voer- en vaartuigen
  • grijswatersysteem
  • duurzaam geproduceerd hout
  • duurzaam geproduceerde producten (bouwmaterialen, interieur en meubilair)

Wijzigingen in 2020

  • In de Milieulijst staan nieuwe en aangepaste bedrijfsmiddelcodes op materiaal-, component- en gebouwniveau zoals voor circulaire (zakelijke) woningen en utiliteitsgebouwgevels.
  • Er is een aantal nieuwe bedrijfsmiddelen opgenomen waaronder: bio-asfalt, keukens van circulaire materialen, circulaire PV-panelen, een modulair wandsysteem en sportvelden met regenwateropvang en -infiltratie.
  • Voor het binnenklimaat geldt subsidie voor inpandige muurbegroeiingsystemen.
  • Binnen de door BREEAM, GPR en LEED gecertificeerde duurzame gebouwen zijn er noodzakelijke aanpassingen doorgevoerd. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen verwarmde en onverwarmde gebouwen. Industriegebouwdelen moeten wel voorzien zijn van een vegetatiedak en daarbovenop voorzieningen voor duurzame energieopwekking.

 

Wat levert het op?

Afhankelijk van de verwachte milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel mag 13,5%, 27% of 36% van het investeringsbedrag worden verminderd van de fiscale winst. Dit resulteert in een netto belastingvoordeel van respectievelijk maximaal 3, 6 of 9% van de investeringskosten.

 

Waarom Van Draeckeburgh?

Uw keuze voor Van Draeckeburgh kan zich snel terugverdienen omdat wij aantoonbaar veel ervaring hebben met de stimuleringsregelingen voor duurzame gebouwen. Wij kennen alle voorwaarden en zijn in staat om uw aanvraag zonder veel inspanning van uw kant succesvol in te dienen en af te wikkelen. Onze adviseurs werken nauw samen met subsidieverstrekkers, bouwpartijen, certificeringsinstellingen en banken. Dit netwerk is noodzakelijk om op de juiste manier uw aanvragen in te dienen en maximaal te profiteren. Daarnaast zorgen we dat iedereen in het bouwteam op alle onderdelen aan de voorwaarden van de subsidietoekenning voldoet.

Opdrachtgevers helpen om de optimale oplossing voor hun vastgoed te vinden, zowel technisch als financieel. Dit vraagt om kennis, ervaring, een praktische instelling en overtuigingskracht. Een prachtige uitdaging.

Contactpersoon Vdsf
Mitchell Gmelich
Subsidie aanvragen?

Gerelateerd nieuws

20 januari 2020
Met een Groenverklaring meer rendement te behalen
23 december 2019
Nieuwe maatregelen voor klimaat- en energietransitie in 2020 bij regeling Energie Investerings Aftrek (EIA)
15 november 2019
Laatste kans ISDE-subsidie nieuwbouwwoningen!