Subsidiescan

Subsidie voor duurzame gebouwen en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen.

DE REGELING

De subsidieregeling die het hele jaar open is, draagt bij aan een duurzame toekomst van Nederland. Ze stimuleert de marktintroductie en -verbreding van duurzaam gecertificeerde gebouwen en milieuvriendelijke maatregelen waaronder:

 • Duurzaam vastgoed gecertificeerd door een BREEAM- of GPR-certificaat (beoordeling- en certificeringsystemen voor duurzaamheidsprestatie)
 • Verwarmde circulaire utiliteitsgebouwen
 • Circulaire woningen
 • Duurzaam geproduceerd hout en geproduceerde producten
 • Laadpunten voor elektrische voer- en vaartuigen

 

Uiteraard zijn er meer milieuvriendelijke investeringen subsidiabel. Neem contact op met een van onze subsidie-experts om te onderzoeken of uw investering óók in aanmerking komt voor de MIA.

 

DE VOORDELEN

Afhankelijk van de verwachte milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel kunt u 13,5%, 27% of 36% van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. Dit resulteert in een netto belastingvoordeel van respectievelijk maximaal 3, 6 of 9% van de investeringskosten.

 

DE VOORWAARDEN

Elke investering kent zijn eigen voorwaarden en dus gelden voor ieder project specifieke voorschriften. Enkele belangrijke voorwaarden zijn:

 • De aanvraag moet binnen 3 maanden na het aangaan van de investeringsverplichting worden gedaan;
 • De onderneming dient inkomsten- of winstbelasting te betalen in Nederland;
 • De aanvrager blijft 5 jaar eigenaar van het vastgoed of bedrijfsmiddel;
 • Bij een circulaire woning is onder meer een materialenpaspoort, BREEAM of GPR-certificaat en publicatierapportages van ontwerp- en opleverfase een vereiste.

 

WIJZIGINGEN IN 2020

 • In de Milieulijst staan nieuwe en aangepaste bedrijfsmiddelcodes op materiaal-, component- en gebouwniveau zoals voor circulaire (zakelijke) woningen en utiliteitsgebouwgevels.
 • Er is een aantal nieuwe bedrijfsmiddelen opgenomen waaronder: bio-asfalt, keukens van circulaire materialen, circulaire PV-panelen, een modulair wandsysteem en sportvelden met regenwateropvang en -infiltratie.
 • Voor het binnenklimaat geldt subsidie voor inpandige muurbegroeiingsystemen.
 • Binnen de door BREEAM, GPR en LEED gecertificeerde duurzame gebouwen zijn er noodzakelijke aanpassingen doorgevoerd. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen verwarmde en onverwarmde gebouwen. Industriegebouwdelen moeten wel voorzien zijn van een vegetatiedak en daarbovenop voorzieningen voor duurzame energieopwekking.

 

 

 

 

Waarom Van Draeckeburgh?

Uw keuze voor Van Draeckeburgh kan zich snel terugverdienen omdat wij aantoonbaar veel ervaring hebben met de stimuleringsregelingen voor duurzame gebouwen. Wij kennen alle voorwaarden en zijn in staat om uw aanvraag zonder veel inspanning van uw kant succesvol in te dienen en af te wikkelen. Onze adviseurs werken nauw samen met subsidieverstrekkers, bouwpartijen, certificeringsinstellingen en banken. Dit netwerk is noodzakelijk om op de juiste manier uw aanvragen in te dienen en maximaal te profiteren. Daarnaast zorgen we dat iedereen in het bouwteam op alle onderdelen aan de voorwaarden van de subsidietoekenning voldoet.

Opdrachtgevers helpen om de optimale oplossing voor hun vastgoed te vinden, zowel technisch als financieel. Dit vraagt om kennis, ervaring, een praktische instelling en overtuigingskracht. Een prachtige uitdaging.

Contactpersoon Vdsf
Mitchell Gmelich
Subsidie aanvragen?

Gerelateerd nieuws

22 oktober 2020
BIK-regeling voor ondernemers
02 oktober 2020
Subsidie voor verduurzaming van scholen
27 augustus 2020
SEEH nu ook beschikbaar voor gemengde VvE’s!