Vacatures

De fiscale subsidie wordt verstrekt aan bedrijven voor investeringen in duurzame gebouwen en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen.

Hierbij kunt u denken aan de volgende investeringen:

 • duurzaam vastgoed gecertificeerd middels een BREEAM- of GPR-certificaat
 • laadpunt voor elektrische voer- en vaartuigen
 • grijswatersysteem
 • duurzaam geproduceerd hout
 • duurzaam geproduceerde producten (bouwmaterialen, interieur en meubilair)

Wijzigingen ten opzichte van 2018

 • Gebouwen met een groenverklaring uit de Regeling Groenprojecten 2016 komen niet meer in aanmerking voor MIA.
 • Utiliteitsgebouwen met een BREEAM- of GPR-certificaat komen voor maximaal een investering van € 600,- per vierkante meter bruto vloeroppervlak (BVO) in aanmerking. Met de huidige bouwkosten is dit een ruime halvering van het subsidievoordeel.
 • Industriegebouwen met een BREEAM- of GPR-certificaat komen voor maximaal een investering van € 300,- per vierkante meter BVO in aanmerking. Het toepassen van vloerisolatie over de volledige vloer van en industriegebouw is niet langer vereist.
 • Een toevoeging in 2019 is een circulair gerealiseerd utiliteitsgebouw waarvoor investeringsaftrek via de MIA kan worden aangevraagd. Hiervoor dienen een MPG-berekening van maximaal 0,5 en een materialenpaspoort te worden overlegd, gecertificeerd door BREEAM of GPR. Bij een verwarmd circulair utiliteitsgebouw komt bij de niet industriefunctie een bedrag van € 1.200 per vierkante meter BVO in aanmerking bij een industriefunctie € 600. Bij een onverwarmd circulair gebouw komt een bedrag van € 400 per vierkante meter BVO in aanmerking.
 • Vervolgopdrachten uit 2019 kunnen worden gemeld onder de voorwaarden uit het jaar van de eerste melding (2016, 2017 of 2018), als er investeringsverplichtingen zijn aangegaan voor de volgende ambitie en/of ontwerpscore:
  • BREEAM Nieuwbouw outstanding / BREEAM in use excellent
  • GPR Nieuwbouw 8,5 / GPR voor renovatie 7,5
  • LEED Platinum
 • Wijzigingen ten aanzien van apparatuur of werken voor het klimaatadaptief aanpassen van een bestaand bedrijfsterrein.
 • Wijzigingen ten aanzien van het herinrichten van een bestaand bedrijfsterrein, zodanig dat wateroverlast, verdroging en hittestress tegen wordt gegaan.
 • Wijzigingen voor verschillende materialen, zoals:
  • sloophout in onderdelen van een werk,
  • duurzaam beton met minimaal 30% gerecyclede content,
  • duurzame recyclebare bitumineuze of EPDM-dakbedekking,
  • natuurvriendelijke voorzieningen in de gebouwde omgeving,
  • voorziening voor het bufferen van regenwater.

 

Wat levert het op?

Afhankelijk van de verwachte milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel mag 13,5%, 27% of 36% van het investeringsbedrag worden verminderd van de fiscale winst. Dit resulteert in een netto belastingvoordeel van respectievelijk maximaal 3, 6 of 9% van de investeringskosten.

 

Waarom Van Draeckeburgh?

Uw keuze voor Van Draeckeburgh kan zich snel terugverdienen omdat wij aantoonbaar veel ervaring hebben met de stimuleringsregelingen voor duurzame gebouwen. Wij kennen alle voorwaarden en zijn in staat om uw aanvraag zonder veel inspanning van uw kant succesvol in te dienen en af te wikkelen. Onze adviseurs werken nauw samen met subsidieverstrekkers, bouwpartijen, certificeringsinstellingen en banken. Dit netwerk is noodzakelijk om op de juiste manier uw aanvragen in te dienen en maximaal te profiteren. Daarnaast zorgen we dat iedereen in het bouwteam op alle onderdelen aan de voorwaarden van de subsidietoekenning voldoet.

Opdrachtgevers helpen om de optimale oplossing voor hun vastgoed te vinden, zowel technisch als financieel. Dit vraagt om kennis, ervaring, een praktische instelling en overtuigingskracht. Een prachtige uitdaging.

Contactpersoon Vdsf
Mitchell Gmelich
Subsidie aanvragen?

Gerelateerd nieuws

15 november 2019
Laatste kans ISDE-subsidie nieuwbouwwoningen!
17 oktober 2019
Samenwerking met materialenregister Madaster bij Circulair bouwen
02 oktober 2019
Bestaande sociale en particuliere huurwoningen aardgasvrij?