Subsidiescan

Subsidie voor duurzame gebouwen en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen.

DE REGELING

De subsidieregeling die het hele jaar open is, draagt bij aan een duurzame toekomst van Nederland. Ze stimuleert de marktintroductie en -verbreding van duurzaam gecertificeerde gebouwen en milieuvriendelijke maatregelen waaronder:

 • Duurzaam vastgoed gecertificeerd door een BREEAM- of GPR-certificaat (beoordeling- en certificeringsystemen voor duurzaamheidsprestatie)
 • Circulaire utiliteitsgebouwen/woningen
 • Laadpunten voor elektrische voer- en vaartuigen

 

Uiteraard zijn er meer milieuvriendelijke investeringen subsidiabel. Neem contact op met een van onze subsidie-experts om te onderzoeken of uw investering óók in aanmerking komt voor de MIA.

 

DE VOORDELEN

Afhankelijk van de verwachte milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel kunt u 13,5%, 27% of 36% van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. Dit resulteert in een netto belastingvoordeel van respectievelijk maximaal 3, 6 of 9% van de investeringskosten.

 

DE VOORWAARDEN

Elke investering kent zijn eigen voorwaarden en dus gelden voor ieder project specifieke voorschriften. Enkele belangrijke voorwaarden zijn:

 • De aanvraag moet binnen 3 maanden na het aangaan van de investeringsverplichting worden gedaan;
 • De onderneming dient inkomsten- of winstbelasting te betalen in Nederland;
 • De aanvrager blijft 5 jaar eigenaar van het vastgoed of bedrijfsmiddel;
 • Het verwerkte hout dient te voldoen aan de TPAC eisen (duurzaam hout).

 

Wijzigingen in 2021

De overheid legt in 2021 de nadruk op circulair bouwen.

 • Ten opzichte van 2020 zijn 50 nieuwe bedrijfsmiddelen opgenomen waardoor een voordeel kan worden gekregen op investeringen in onder andere productieapparatuur voor duurzame producten, productieapparatuur voor refurbishment of hergebruik, recyclingapparatuur, nieuwe en innovatieve emissie reducerende technologieën en de vergroening van een bedrijfsterrein.
 • Een impuls aan circulair bouwen wordt gegeven door de opname van meer circulaire bouw- en interieurmaterialen. Bijvoorbeeld circulaire bakstenen, tegels, vloerbedekking en isolatiemateriaal.
 • De te strikte eis voor investeringen in circulaire gebouwen (waarbij de verhouding tussen verschillende modules en de MPG score in veel gevallen onhaalbaar bleek) is komen te vervallen en vervangen door nieuwe eisen.
 • Er zijn meerdere opties opgenomen voor investeringen in vegetatiedaken voor gebouwen met industriefunctie.
 • De maximale bedragen per gebouw zijn verhoogd. Waarbij een kleiner bedrijfsgebouw een relatief hoger maximumbedrag kent dan een groot bedrijfsgebouw.

 

 

 

 

Waarom Van Draeckeburgh?

Uw keuze voor Van Draeckeburgh kan zich snel terugverdienen omdat wij aantoonbaar veel ervaring hebben met de stimuleringsregelingen voor duurzame gebouwen. Wij kennen alle voorwaarden en zijn in staat om uw aanvraag zonder veel inspanning van uw kant succesvol in te dienen en af te wikkelen. Onze adviseurs werken nauw samen met subsidieverstrekkers, bouwpartijen, certificeringsinstellingen en banken. Dit netwerk is noodzakelijk om op de juiste manier uw aanvragen in te dienen en maximaal te profiteren. Daarnaast zorgen we dat iedereen in het bouwteam op alle onderdelen aan de voorwaarden van de subsidietoekenning voldoet.

Opdrachtgevers helpen om de optimale oplossing voor hun vastgoed te vinden, zowel technisch als financieel. Dit vraagt om kennis, ervaring, een praktische instelling en overtuigingskracht. Een prachtige uitdaging.

Contactpersoon Vdsf
Mitchell Gmelich
Subsidie aanvragen?

Gerelateerd nieuws

11 maart 2021
EIA/MIA uitgelicht – deel 1: Warmte(netten)
05 maart 2021
RVV Verduurzaming: terug per 1 juli 2021
25 februari 2021
Project Open de Koepel te Haarlem