Subsidiescan

Nieuwe Subsidieregeling Waterstof in Mobiliteit (SWIM)

Heeft jouw bedrijf plannen om te investeren in waterstoftankstations en waterstofvoertuigen binnen een samenwerkingsverband? Dan is de nieuwe subsidieregeling Waterstof in Mobiliteit (SWIM) wellicht interessant.

 

Aanvraagperiode

De aanvraagperiode voor de SWIM-subsidie start op maandag 15 juli 2024 om 09:00 uur en eindigt op vrijdag 6 september 2024 om 12:00 uur. Het totale budget voor deze regeling bedraagt € 22 miljoen.

 

Voor Wie?

De subsidieregeling richt zich op bedrijven die in samenwerking investeren in waterstof. Een samenwerkingsverband moet bestaan uit minimaal één exploitant van een waterstoftankstation en minstens één vervoersbedrijf. De regeling is bedoeld voor de transport- en distributiesector, exploitanten van waterstoftankstations, verladers, en personenvervoer zoals bussen en rolstoelvervoer.

 

Hoeveel Subsidie kun je krijgen?

Bedrijven kunnen maximaal € 6 miljoen aan subsidie ontvangen. Voor de bouw of uitbreiding van waterstoftankstations voor zwaar wegvervoer wordt tot 40% van de kosten gesubsidieerd, met een maximum van € 2 miljoen per aanvraag. Bij de aanschaf of retrofitting van waterstofvoertuigen komt 80% van de kosten in aanmerking voor subsidie, met een maximum van € 4 miljoen per aanvraag. Voor nieuwe voertuigen wordt de subsidie berekend over het prijsverschil tussen een fossiel voertuig en een H2-voertuig, terwijl bij retrofitting de ombouwkosten gesubsidieerd worden.

 

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de SWIM-subsidie moet de aanvraag minimaal één nieuw te bouwen of te upgraden waterstoftankstation omvatten. De voertuigen in de aanvraag moeten minstens 30% van de totale capaciteit van het tankstation dekken, waarbij 50% van de voertuigen uit zwaar wegvervoer moet bestaan, zoals vrachtwagens en touringcars.

 

Een Aanvraag Voorbereiden

Voor een succesvolle aanvraag moet je een consortium vormen en een samenwerkingsovereenkomst hebben die door alle deelnemers is ondertekend. Verder moet je in bezit zijn van een omgevingsvergunning voor het tankstation, een gedetailleerde begroting, ontwerptekeningen en een projectplan indienen. Definitieve offertes voor de voertuigen en een referentievoertuig zijn ook vereist. Bij tankstations in stedelijke knooppunten is een routekaart nodig, evenals een intentieverklaring van de grondeigenaar en een koop- of huurovereenkomst voor de grond. Voor tankstations die uitsluitend hernieuwbare waterstof leveren, is een garantie van oorsprong vereist.

 

Aanvragen

Wij helpen je graag bij het indienen van een aanvraag. Alle benodigde documenten moeten correct worden voorbereid en ingevuld. Bij Van Draeckeburgh zijn we marktleider in het aanvragen van subsidies. Wij ontzorgen je tijdens het gehele traject. Neem gerust contact met ons op.

 

Subsidie aanvragen?