Subsidiescan

Een duurzaam gebouw realiseren
Een duurzaam gebouw realiseren kan op verschillende manieren. Dit geldt voor zowel nieuwbouw als vernieuwbouw. Energiebesparende maatregelen of verbetering van het energielabel leveren een flinke fiscale EIA subsidie op van ongeveer 11% van de investeringskosten. Realiseert u een circulair gebouw met een lage MPG score of certificeert u een gebouw met een BREEAM of GPR certificaat, dán komt u in aanmerking voor een extra fiscale MIA subsidie van respectievelijk 7%, 9% of 11% van de bouwkosten.

Zonnepanelen reduceren uw energiekosten
Om energiekosten te reduceren worden vaak zonnepanelen toegepast. Dit wordt door de overheid gestimuleerd met een subsidie die bestaat uit een exploitatiebijdrage. Deze SDE++ subsidie is bedoeld voor grootschalige installaties vanaf 300 zonnepanelen en grootverbruikers (groter dan een aansluiting van 3*80A, dus in de praktijk vanaf een aansluiting van 3*120A).

Naast subsidie ook lagere financieringskosten
Realiseert u een energieneutraal gebouw of zorgt u voor een flinke verbetering van de energieprestatie, dan verstrekt de overheid een zogenaamde groenverklaring. Met deze groenverklaring krijgt u bij veel banken een rentekorting welke kan oplopen tot 0,5% voor een looptijd van 10 jaar.

Woningen duurzaam verwarmen
Gaat u nieuwe of bestaande woningen voorzien van duurzame warmteopwekking, dan komt de overheid u tegemoet bij de aanschaf van een zonneboiler (tot 200m2), warmtepomp (tot 70kW), of aanvullende isolatiemaatregelen. Dit leidt immers tot energiebesparing en terugdringing van CO2-uitstoot.

Europese subsidiekansen
Draagt uw project bij aan het stimuleren van onderzoek en innovatie in CO2-besparende technieken? Aan het gebruik van duurzame energieopwekking? Leidt het tot een verlaging van het energiegebruik in de gebouwde omgeving? Of tot het bevorderen van investeringen, innovatie en kennisontwikkeling in het MKB? Dan zijn er ook vanuit de EU subsidiekansen, zeker als u samenwerkt met het MKB of met meerdere (inter)nationale spelers.

  • Een hogere toekomstwaarde van het gebouw
  • Investeringssubsidie
  • Lagere financieringslasten
  • Lagere energielasten
  • Gezondere werkomgeving
— Bekijk alle subsidies
Subsidie aanvragen?
Bekijk alle projecten

Gerelateerd nieuws

23 november 2023
Duurzaam distributiecentrum voor DKL Equipment in Zwolle
20 november 2023
Transformatieproject: The Usual Hotel in Rotterdam
13 november 2023
Herontwikkeling van het Muntgebouw in Utrecht