Subsidiescan

1. Onderzoeken

Subsidieverkenning
Op basis van een globale subsidiescan zorgen wij voor een eerste selectie van investeringen die voor een stimuleringsregeling in aanmerking komen. We zorgen voor inzicht in relevante programma’s en geven u een inschatting van de slagingskans voor uw organisatie en project.

Samenwerkingsvoorstel
Indien er concrete subsidiekansen zijn wordt er een inventarisatiegesprek ingepland. Tijdens dit gesprek worden de subsidiemogelijkheden toegelicht. Aansluitend ontvangt u een indicatieve subsidieanalyse en een voorstel over de subsidieverwerving.

2. Aanvragen

Advies
Bij een opdrachtverstrekking zal uw contactpersoon samen met één van onze projectmanagers het project opstarten. We stellen, op verzoek, een adviesnotitie op met daarin een beschrijving van de subsidiemogelijkheden en een inschatting van de voordelen. Daarnaast stellen we de technische voorwaarden op welke u kunt delen met het projectteam. Indien nodig zal er gekeken worden naar eventuele alternatieven op het plan waardoor een subsidieoptimalisatie gerealiseerd kan worden.

Aanvragen
Daarbij zijn de indientermijnen van cruciaal belang. Een dag te laat betekent dat de subsidieaanvraag zal worden afgewezen. Wij bewaken de deadlines en informeren u vooraf over het aanleveren van de benodigde informatie. Het indienen van een goede subsidieaanvraag kost tijd. Er moet worden voldaan aan alle procedures en wettelijke voorwaarden. De juiste stukken moeten volledig en volgens richtlijnen worden ingediend.

3. Verantwoorden

Management van deadlines
Ook moet het project tijdig gerealiseerd worden. Uiteraard bent u er verantwoordelijk voor dat het project volgens de subsidievoorwaarden wordt gerealiseerd. Maar wij kunnen uiteraard helpen met onze ervaring in het beheren van deadlines.

Verantwoording
Het is essentieel dat het project volgens de voorwaarden wordt gerealiseerd. Dit vraagt aandacht van u en uw projectpartners. Zowel tussentijds als aan het einde van het project kan er worden gevraagd om rapportages of documentatie ter onderbouwing van de aanvraag. Een accountantsverklaring kan hier onderdeel van zijn.

Subsidie aanvragen?

Onze voordelen

Slagingskans van 96%

Als het gaat om subsidieaanvragen, telt ervaring, focus en kennis. Zelf subsidie aanvragen brengt het risico van fouten met zich mee. Vaak weten we op voorhand al of een aanvraag een goede kans van slagen heeft.

U bespaart tijd

Er zijn enorm veel subsidieregelingen. Subsidies worden verstrekt door verschillende instanties met hun eigen voorwaarden en deadlines. Subsidie aanvragen is tijdrovend. Onze adviseurs nemen u werk uit handen. Zo kunt u zich blijven richten op de realisatie van uw project.

Diverse regelingen benutten

We hebben ervaring met de aanvraagprocedures en spelregels bij een subsidieaanvraag. Soms kunnen verschillende stimuleringsmogelijkheden gecombineerd worden voor diverse onderdelen in het project. Denk aan subsidies, fiscale stimuleringsregelingen en laagrentende leningen. We helpen hierbij om alle financiële voordelen te benutten voor de verduurzaming van uw gebouw.

U heeft één aanspreekpunt

Van Draeckeburgh biedt u het voordeel van één aanspreekpunt, uw adviseur zoekt voor u naar passende regelingen en is verantwoordelijk voor al uw subsidieaanvragen.

No cure, no pay

We werken op basis van no cure, no pay. Geen subsidie betekent geen kosten. Wij brengen alleen kosten in rekening wanneer u daadwerkelijk subsidie krijgt toegekend. Werkt u liever op basis van een vaste projectvergoeding of op basis van een vooraf afgesproken uurtarief? Dan kan dit natuurlijk ook.

laatste nieuws

08 juli 2024
Nieuwe Subsidieregeling Waterstof in Mobiliteit (SWIM)
01 juli 2024
Duurzaam en Saamhorig: Het Project STEK in Rosmalen
27 juni 2024
Financieringsstelsel Monumentenzorg onder de loep