Subsidiescan

Subsidie voor planmatig / regulier onderhoud van rijksmonumenten

De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten voor het reguliere onderhoud van uw rijksmonument. Als uw rijksmonument in oorsprong of momenteel primair bestemd is voor bewoning kunt u geen subsidie aanvragen voor deze regeling. Decentrale overheden, zoals gemeenten en provincies, en professionele organisaties voor monumenten kunnen wel subsidie aanvragen voor hun woonhuizen.

Hoeveel subsidie kunt u ontvangen?

  • Op basis van een 6-jarig onderhoudsplan kan tot 60% van de reguliere onderhoudskosten gesubsidieerd worden. Wanneer u het pand bedrijfsmatig gebruik geldt er een subsidiepercentage van 40%.
  • Voor het laten uitvoeren van een verduurzamingsonderzoek kan een vaste vergoeding van € 4000,- worden aangevraagd.
  • Kerkelijke dienstwoningen in kerkelijk gebruik, zoals pastorieën en kosterwoningen komen nu ook voor subsidie in aanmerking.

 

Starten uw werkzaamheden in 2024? Vraag dan subsidie aan vóór 31 maart 2023.

Wanneer u subsidie wilt aanvragen voor de instandhouding van uw monument voor de periode 2024-2029, dan dient u een aanvraag in te dienen voor 31 maart 2023. Van Draeckeburgh staat u graag bij en informeert u over de mogelijkheden. U kunt ons hiervoor benaderen via 030 228 92 40.

De subsidiebudgetten zijn beperkt en alleen volledige en goed onderbouwde aanvragen worden goedgekeurd. Alle werkzaamheden voor de aanvraag van de subsidie kunnen door Van Draeckeburgh worden overgenomen.

 

Subsidie ontvangen voor uw rijksmonument

Van Draeckeburgh is gespecialiseerd in het inzichtelijk maken en benutten van subsidies en financieringsregelingen voor cultureel erfgoed. Wij kunnen de slagingskans van de subsidieaanvraag dan ook vooraf goed inschatten. Aansluitend stellen we de subsidieaanvraag en het onderhoudsplan voor u op. Daarnaast adviseren wij over de relevante kosten. Bij de opening van de regeling zorgen wij dat de aanvraag volledig wordt ingediend. Zo bent u ervan verzekerd dat uw aanvraag correct en op tijd wordt ingeleverd.

KIEZEN VOOR ERFGOED BETEKENT EEN BEWUSTE KEUZE MAKEN, NIET ALLEEN VOOR JEZELF, MAAR OOK VOOR ANDEREN EN TOEKOMSTIGE GENERATIES. DIT KAN EEN FLINKE UITDAGING ZIJN. HET IS GEWELDIG OM DEEL UIT TE KUNNEN MAKEN VAN EEN GEDREVEN EN PROFESSIONEEL TEAM DAT ERNAAR STREEFT HIER EEN MOOIE BIJDRAGE AAN TE KUNNEN LEVEREN.

Contactpersoon Vdsf
Emily
Subsidie aanvragen?

Gerelateerd nieuws

06 juli 2022
Van Draeckeburgh zet zich in voor Stichting Jarige Job
10 mei 2022
Team Van Draeckeburgh: Een interview met Denise
28 maart 2022
Monument van de week: Kasteel Doenrade