Subsidiescan

Subsidie voor planmatig / regulier onderhoud van rijksmonumenten

De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten voor het reguliere onderhoud van uw rijksmonument. Als uw rijksmonument in oorsprong of momenteel primair bestemd is voor bewoning kunt u geen subsidie aanvragen voor deze regeling. Decentrale overheden, zoals gemeenten en provincies, en professionele organisaties voor monumenten kunnen wel subsidie aanvragen voor hun woonhuizen.

Hoeveel subsidie kunt u ontvangen?

  • Op basis van een 6-jarig onderhoudsplan kan tot 60% van de reguliere onderhoudskosten gesubsidieerd worden. Wanneer u het pand bedrijfsmatig gebruik geldt er een subsidiepercentage van 40%.
  • Voor het laten uitvoeren van een verduurzamingsonderzoek kan een vaste vergoeding van € 4000,- worden aangevraagd.
  • Kerkelijke dienstwoningen in kerkelijk gebruik, zoals pastorieën en kosterwoningen komen nu ook voor subsidie in aanmerking.

 

Voorwaarden:

  • De subsidie wordt verstrekt voor een onderhoudsperiode van 6 jaren.
  • De werkzaamheden mogen starten in het jaar na de subsidietoekenning.
  • Alleen rijksmonumenten met een andere oorspronkelijke functie dan wonen komen in aanmerking voor de subsidie.
  • Voor restauratieplannen bestaan separate subsidies vanuit de provincies. Er is een polis met de herbouwwaarde beschikbaar.
  • De subsidiabele kosten bedragen maximaal 3,0% van de herbouwwaarde
  • Er moet een bouwkundige inspectie worden uitgevoerd vóór de aanvraag. Deze dient alle bouwkundige elementen in kaart te brengen.

 

Starten uw werkzaamheden in 2024? Vraag dan subsidie aan vóór 31 maart 2023.

Wanneer u subsidie wilt aanvragen voor de instandhouding van uw monument voor de periode 2024-2029, dan dient u een aanvraag in te dienen voor 31 maart 2023. Van Draeckeburgh staat u graag bij en informeert u over de mogelijkheden. U kunt ons hiervoor benaderen via 030 228 92 40.

De subsidiebudgetten zijn beperkt en alleen volledige en goed onderbouwde aanvragen worden goedgekeurd. Alle werkzaamheden voor de aanvraag van de subsidie kunnen door Van Draeckeburgh worden overgenomen.

 

Subsidie ontvangen voor uw rijksmonument

Van Draeckeburgh is gespecialiseerd in het inzichtelijk maken en benutten van subsidies en financieringsregelingen voor cultureel erfgoed. Wij kunnen de slagingskans van de subsidieaanvraag dan ook vooraf goed inschatten. Aansluitend stellen we de subsidieaanvraag en het onderhoudsplan voor u op. Daarnaast adviseren wij over de relevante kosten. Bij de opening van de regeling zorgen wij dat de aanvraag volledig wordt ingediend. Zo bent u ervan verzekerd dat uw aanvraag correct en op tijd wordt ingeleverd.

De waarde van een monumentaal pand reikt veel verder dan alleen de marktwaarde, monumentale gebouwen bevatten een socio-culturele betekenis die niet één-op-één om te rekenen is naar valuta. Daarom zijn o.a. subsidies voor culturele erfgoed zo belangrijk. Hier zet ik mij op dagelijkse basis vol passie voor in.

Contactpersoon Vdsf
Marloes
Subsidie aanvragen?

Gerelateerd nieuws

13 november 2023
Herontwikkeling van het Muntgebouw in Utrecht
06 juli 2022
Van Draeckeburgh zet zich in voor Stichting Jarige Job
10 mei 2022
Team Van Draeckeburgh: Een interview met Denise