Vacatures

De fiscale subsidie wordt verstrekt voor energiebesparende investeringen in bedrijfsgebouwen en processen.

Een aantal voorbeelden van subsidiabele investeringen:

• verbeteren van het energielabel
• nieuwe HR+++-beglazing
• isolatie voor bestaande constructies
• warmtepompinstallatie
• warmte- en koudeopslag
• warmtepomp-airconditioning
• warmteterugwinning uit ventilatielucht
• LED-verlichtingssysteem in bestaande gebouwen
• lichtregelinstallatie

EIA kan ook worden aangevraagd voor het laten uitvoeren van een energieadvies, bestaande uit een verkenning van de mogelijkheden om de energie-efficiëntie van bestaande bedrijfsgebouwen of bedrijfsprocessen te verbeteren. Dit advies moet verstrekt zijn voordat de investeringsverplichting (opdracht) is verstrekt. De investeringen die in aanmerking komen staan op de Energielijst.

 

Wijzigingen ten opzichte van 2018

  • Er is geen aftopping meer van het bedrag bij zonnepanelen, het maximumbedrag van € 750 per kW piekvermogen in 2018 is verwijderd in de Energielijst 2019. De reden om hiervan af te zien is dat het de toepassing belemmert.
  • Het percentage Energie-investeringsaftrek wordt voor 2019 verlaagd van 54,5% naar 45%.
  • Voor energiebesparende maatregelen in bestaande bedrijfsgebouwen is de maximale subsidiabele investering, bij toepassing van een EPA-U maatwerkadvies, verhoogd van € 50,- naar € 75,- per vierkante meter bruto vloeroppervlak (BVO) per labelsprong. Dit is gunstig voor energieverbetering.
  • Op de Energielijst 2019 zijn in alle categorieën nieuwe bedrijfsmiddelen toegevoegd. Voorbeelden zijn accu voor opslag van duurzaam opgewekte elektriciteit, netbalancering en infraroodpanelen.

 

Wat levert het op?

U kunt 45% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst, bovenop uw gebruikelijke afschrijving. Gemiddeld levert de EIA-regeling een netto belastingvoordeel op van 11,25%, afhankelijk van het belastingtarief. Natuurlijk resulteren de energiezuinige maatregelen ook in lagere energiekosten.

 

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Van Draeckeburgh heeft ruim 20 jaar ervaring met het aanvragen van de Energie-Investeringsaftrek. Wij zijn in staat om de juiste inschatting te maken voor de te verwachten kosten en de planning en we realiseren een maximaal subsidieresultaat voor uw project. Onze adviseurs dienen de aanvragen op tijd in. Zij zorgen dat uw projectteam de juiste koers blijft varen om het stimuleringsvoordeel daadwerkelijk te benutten. U profiteert daarmee van maximaal voordeel en voorkomt het risico op een afwijzing.

Opdrachtgevers helpen om de optimale oplossing voor hun vastgoed te vinden, zowel technisch als financieel. Dit vraagt om kennis, ervaring, een praktische instelling en overtuigingskracht. Een prachtige uitdaging.

Contactpersoon Vdsf
Mitchell Gmelich
Subsidie aanvragen?

Gerelateerd nieuws

15 november 2019
Laatste kans ISDE-subsidie nieuwbouwwoningen!
17 oktober 2019
Samenwerking met materialenregister Madaster bij Circulair bouwen
02 oktober 2019
Bestaande sociale en particuliere huurwoningen aardgasvrij?