Subsidiescan

De fiscale subsidie wordt verstrekt voor energiebesparende investeringen in bedrijfsgebouwen en processen.

Een aantal voorbeelden van subsidiabele investeringen:

• verbeteren van het energielabel
• nieuwe HR+++-beglazing
• isolatie voor bestaande constructies
• warmtepompinstallatie
• warmte- en koudeopslag
• warmtepomp-airconditioning
• warmteterugwinning uit ventilatielucht
• LED-verlichtingssysteem in bestaande gebouwen
• lichtregelinstallatie

EIA kan ook worden aangevraagd voor het laten uitvoeren van een energieadvies, bestaande uit een verkenning van de mogelijkheden om de energie-efficiëntie van bestaande bedrijfsgebouwen of bedrijfsprocessen te verbeteren. Dit advies moet verstrekt zijn voordat de investeringsverplichting (opdracht) is verstrekt. De investeringen die in aanmerking komen staan op de Energielijst.

 

Wijzigingen in 2020

De nadruk van de overheid ligt in 2020 bij het bevorderen van elektrificatie in bedrijfsprocessen. Ook geldt de EIA komend jaar voor investeringen die uitstoot van CO2 verminderen.

  • In de Energielijst zijn elektrische toestellen voor stoom- en thermische olieproductie opgenomen. Warmtepompen op aardgas zijn niet langer subsidiabel.
  • Adiabatische voorkoelblokken bij een luchtgekoelde gaskoeler zijn als optie bij de Energielijst toegevoegd.
  • Aanleg van nieuwe warmte- en koudenetten wordt gestimuleerd doordat sommige investeringen in de warmte- en koude infrastructuur tussen bron en eindgebruiker zijn opgenomen in de lijst. Bijvoorbeeld warmtepompboilers met een halogeenvrij koudemiddel.
  • Warmteterugwinsystemen uit ventilatielucht tot en met 1.000 m³/h hoeven uitsluitend te beschikken over een minimaal rendement van 80%.
  • Binnen Europa wordt als standaard voor warmtepompen een SCOP (Seasonal Coëfficiënt of Performance) gehanteerd. De voorwaarden bij de bedrijfsmiddelen van de warmtepompen zijn hierop aangepast.
  • Er is subsidie beschikbaar voor technische voorzieningen ter bevordering van de reductie van broeikasgassen in bestaande processen. Hiervoor is wel een CO2-emissiereductieplan nodig.
  • Zakelijke investeerders met een kleinverbruikersaansluiting kunnen voor PV-installaties van meer dan 15 kWp EIA aanvragen. Dat was voor opdrachten in 2019 nog meer dan 25 kWp. De opslag van duurzame energie kan ook een bijdrage krijgen.
  • LED-verlichting blijft uitsluitend subsidiabel voor bestaande bouw maar de eisen zijn daarvan wel aangescherpt; LED spots/downlighters minimaal 110 lm/W en LED-armaturen minimaal 125 lm/W.

 

Wat levert het op?

U kunt 45% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst, bovenop uw gebruikelijke afschrijving. Gemiddeld levert de EIA-regeling een netto belastingvoordeel op van 11,25%, afhankelijk van het belastingtarief. Natuurlijk resulteren de energiezuinige maatregelen ook in lagere energiekosten.

 

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Van Draeckeburgh heeft ruim 20 jaar ervaring met het aanvragen van de Energie-Investeringsaftrek. Wij zijn in staat om de juiste inschatting te maken voor de te verwachten kosten en de planning en we realiseren een maximaal subsidieresultaat voor uw project. Onze adviseurs dienen de aanvragen op tijd in. Zij zorgen dat uw projectteam de juiste koers blijft varen om het stimuleringsvoordeel daadwerkelijk te benutten. U profiteert daarmee van maximaal voordeel en voorkomt het risico op een afwijzing.

Opdrachtgevers helpen om de optimale oplossing voor hun vastgoed te vinden, zowel technisch als financieel. Dit vraagt om kennis, ervaring, een praktische instelling en overtuigingskracht. Een prachtige uitdaging.

Contactpersoon Vdsf
Mitchell Gmelich
Subsidie aanvragen?

Gerelateerd nieuws

22 oktober 2020
BIK-regeling voor ondernemers
02 oktober 2020
Subsidie voor verduurzaming van scholen
27 augustus 2020
SEEH nu ook beschikbaar voor gemengde VvE’s!