Subsidiescan

Stimuleringsregeling Ontmoetingsruimten in Ouderenhuisvesting mogelijk weer opengesteld

In 2022 en 2023 kon er via de SOO subsidie worden aangevraagd voor de bouwkosten van ontmoetingsruimten bestemd voor ouderen. De budgetten voor 2022 en 2023 zijn volledig beschikt, daardoor kunnen de aankomende jaren een groot aantal geclusterde woonvormen voor ouderen worden gerealiseerd. De regeling is momenteel gesloten, maar wegens deze positieve uitkomst wordt momenteel onderzocht wat nodig is om de regeling voort te kunnen zetten.

 

Hoe werkt de SOO?

De realisatie van ontmoetingsruimten behorende bij geclusterde woonvormen waar 55-plussers wonen, kunnen in aanmerkingen komen voor de SOO. Er kan een tegemoetkoming worden aangevraagd voor de bouwkosten. Hieronder vallen onder andere:

 

▪ Materialen

▪ Ontwerpkosten

▪ Personeelskosten

 

Voorwaarden ontmoetingsruimte

Natuurlijk is het nog niet helemaal duidelijk of de regeling exact hetzelfde gaat zijn als deze opnieuw opent. Maar om een idee te krijgen bij de voorwaarden zetten we die van voorgaande jaren op een rijtje.

De ontmoetingsruimte is minimaal de eerste 5 jaar na oplevering:

 

▪ Fysiek verbonden aan een geclusterde woonvorm tot maximaal 100 meter afstand,

▪ Gericht op ontmoeting,

▪ Op niet-discriminerende, transparante en open basis te gebruiken zijn door bewoners en buurtbewoners,

▪ Er mag geen nettowinst op de exploitatie van de ontmoetingsruimte gemaakt worden,

▪ Er is een exploitatieplan waarin staat beschreven wat de activiteiten zijn voor de bewoners, plus de verwachte kosten en opbrengsten voor de exploitatie.

 

Uiteraard houden we je op de hoogte van de openstelling. Heb je in de tussentijd al vragen? Neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier of doe alvast de subsidiescan hier.

Subsidie aanvragen?