Subsidiescan

Kansen voor innovatie & verduurzamen in de industrie

In de ambitie om Nederland te verduurzamen, speelt de industrie een cruciale rol. Gelukkig zijn er verschillende subsidiemogelijkheden beschikbaar die het versnellen van dit proces bevorderen. Benieuwd geworden? Wij lichten de opties hieronder toe.

 

DEI+ – Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie

Binnen de DEI zijn er verschillende elementen waar je subsidie voor kunt aanvragen.

 

1. Energie- en klimaatinnovaties
Je kunt subsidie ontvangen voor het testen van een innovatieve techniek in een pilotproject of voor het demonstreren ervan in een demonstratieproject. Bijvoorbeeld als je een nieuwe toepassing introduceert voor een apparaat, systeem of techniek die CO2-uitstoot vermindert. Je innovatie dient bij te dragen aan kosteneffectieve vermindering van CO2-uitstoot. Aanvragen kan tot en met 29 augustus 2024. Het totale budget is €141 miljoen.

 

2. Waterstof en groene chemie (GroenvermogenNL)
Deze regeling ondersteunt innovatieve projecten in drie categorieën: pilotprojecten, demonstratieprojecten en test- en experimenteerinfrastructuur. Deze projecten moeten bijdragen aan de ontwikkeling en grootschalige implementatie van duurzame waterstoftechnologieën in Nederland. De nadruk ligt op vernieuwing, technische en economische risico’s, en het stimuleren van de verduurzaming van de energievoorziening en economie. Je kunt een aanvraag indienen tot en met 25 juni 2024. Er is nog 96% van het budget beschikbaar, namelijk ruim €38.3 miljoen.

 

3. Vergassing van reststromen (nieuw!)
Dit onderdeel is nieuw bij de DEI+. De subsidie is beschikbaar voor demonstratieprojecten van installaties die reststromen vergassen, met een focus op biogene en gemengde reststromen. Biogene reststromen omvatten organisch materiaal uit sectoren zoals landbouw, voedselproductie en bosbouw. Deze installaties transformeren de reststromen in hernieuwbare energiedragers, zoals groen gas en biobrandstoffen, of dienen als grondstof voor de circulaire economie. Dit onderdeel gaat open voor aanvragen vanaf 15 februari 2024 en eindigt op donderdag 29 augustus 2024. Het totale budget is €98 miljoen.

 

4. Circulaire Economie
Dit onderdeel is tijdelijk gesloten. Wanneer deze weer terugkomt brengen wij je uiteraard op de hoogte.

 

VEKI – Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie

De VEKI is op 9 januari gesloten, maar deze gaat naar verwachting in maart weer open. De VEKI-regeling is voor investeringen in materiële en immateriële activa die bijdragen aan het kosteneffectief reduceren van de CO2-emissies in Nederland. De subsidie kon voorheen wel 30% tot 70% van de investering bedragen. Het zal nog even moeten blijken of er bij de nieuwe opening iets aangepast wordt. Maar, het blijft een ontzettend mooie kans om te verduurzamen én om flink te besparen met oog op de toekomst. We houden je op de hoogte wanneer deze kans weer benut kan worden.

 

De EIA en de MIA voor de industrie

Binnen de bekende Energie Investeringsaftrek en de Milieu Investeringsaftrek zijn er verschillende mogelijkheden speciaal voor de industrie. Bij de EIA bestaan er codes voor de verduurzaming van industriële processen. Denk bijvoorbeeld aan maatregelen die CO2 besparen in je productieprocessen, energie hergebruik, duurzame opslagsystemen, waterstofprocessen en koel- en/of vriessystemen. Voor de MIA wordt er gekeken naar bijvoorbeeld afvalverwerking, waterbesparing en -bescherming, circulair produceren en opslag.

 

Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw project? Neem gerust contact met ons op via het contactformulier of door te bellen naar +31 30 228 92 40.

Subsidie aanvragen?