Subsidiescan

De Dutch Green Building Counsel heeft op maandag 30 augustus jl. het BREEAM Outstanding oplevercertificaat uitgereikt aan supermarktketen Hoogvliet voor het nieuwe Distributie- en Servicecentrum met slagerij aan de A12 bij Bleiswijk.

De hoogste BREAAM score voor Hoogvliet

Het BREEAM Outstanding certificaat is uitgereikt aan supermarktketen Hoogvliet voor het nieuwe Distributie- en Servicecentrum met eigen slagerij in Bleiswijk (kortweg DC genoemd). Een uitzonderlijke prestatie waar het betreffende projectteam en Van Draeckeburgh hard aan gewerkt hebben. Onze adviseurs konden hieraan bijdragen door de EIA, MIA en SDE+ stimuleringsregelingen voor deze enorme ontwikkeling optimaal te benutten.

Hoogvliet had al in een vroeg stadium de ambitie uitgesproken om het nieuwe DC, met een totale oppervlakte van 72.000 m2, te laten voldoen aan de criteria die gelden voor het ‘BREAAM Outstanding’ label, de hoogst haalbare duurzaamheidsklasse voor gebouwen. Dit past binnen Hoogvliets ambities en doelstellingen in het kader van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Klimaatvriendelijke maatregelen

Om dit label te behalen zijn forse investeringen gedaan in duurzame gebouwvoorzieningen waarmee de CO2-uitstoot van het DC met 20% verlaagd wordt. Dit realiseert Hoogvliet door:

  • Extra isolatie van het gebouw en de koelcellen;
  • Het gebruik van energiezuinige installaties, warmtepompen en warmte-koude opslag in de bodem;
  • Het dak van het DC te voorzien van 42.000 m2 zonnepanelen waarmee in een groot deel van de eigen energiebehoefte wordt voorzien;
  • Geen gebruik meer te maken van aardgas als energiebron.

 

Voor deze ontwikkeling is een forse subsidie toegekend vanuit de Milieu Investeringsaftrek (MIA), er zijn immers vergaande maatregelen genomen om het energieverbruik te reduceren. Verder is de Energie Investeringsaftrek (EIA) toegekend en is er een SDE+ subsidie verstrekt voor de productie van zonne-energie die wordt opgewekt door de zonnepanelen op het enorme dakoppervlak.

Mitchell Gmelich, directeur-eigenaar bij Van Draeckeburgh:
“Er is écht een bijzonder vooruitstrevend en indrukwekkend gebouw gerealiseerd, zowel qua omvang als vanwege de verregaande automatisering in de processen. “Ik weet nog dat ik als tiener een bijbaan had als orderpicker. Ik wist niet wat ik zag toen ik na de uitreiking een kijkje mocht nemen. Het gaat nu echt anders dan vroeger. En dat het gebouw zó duurzaam gerealiseerd is maakt het helemaal bijzonder. Prachtig dat wij hebben mogen meewerken aan dit mooie project.”

Opdrachtgevers helpen om de optimale oplossing voor hun vastgoed te vinden, zowel technisch als financieel. Dit vraagt om kennis, ervaring, een praktische instelling en overtuigingskracht. Een prachtige uitdaging.

Contactpersoon Vdsf
Mitchell
Subsidie aanvragen?

laatste nieuws

08 juli 2024
Nieuwe Subsidieregeling Waterstof in Mobiliteit (SWIM)
01 juli 2024
Duurzaam en Saamhorig: Het Project STEK in Rosmalen
27 juni 2024
Financieringsstelsel Monumentenzorg onder de loep