Subsidiescan

ING Real Estate Finance en Van Draeckeburgh werken samen om de drempel te verlagen voor verduurzaming van de Nederlandse vastgoedmarkt.

Vastgoedeigenaren krijgen advies van specialisten vanaf het idee tot de uitvoering van verduurzaming.

Samenwerking ING REF en Van Draeckeburgh

ING Real Estate Finance (ING REF) en Van Draeckeburgh hebben eenzelfde doel voor ogen: verduurzaming van de Nederlandse vastgoedmarkt. De één is hierbij gespecialiseerd in financiering, de ander in het toegankelijk maken van subsidieregelingen. Door samen te werken bieden zij hun klanten een groot voordeel: advies van A tot Z. Vanaf het idee tot de uitvoering van verduurzaming. Zo verdwijnen de drempels voor duurzaam vastgoed en wordt een forse bijdrage geleverd aan de vermindering van CO2-uitstoot in Nederland.

Duurzaam bouwen en renoveren om klimaatverandering tegen te gaan

De bestaande gebouwen zijn verantwoordelijk voor meer dan een derde van de CO2-emissies. Het is noodzakelijk om hierin verandering aan te brengen. Duurzaam bouwen en renoveren is een kosteneffectieve oplossing om klimaatverandering tegen te gaan. ING REF ziet het als haar maatschappelijke plicht om hieraan bij te dragen. Door de samenwerking met Van Draeckeburgh kan zij klanten een volledig inzicht bieden in de mogelijkheden tot verduurzaming en het besparingspotentieel. Bij een haalbare business case gaat ING REF over tot een volledige (100%) financiering. Dit is uitzonderlijk in de vastgoedmarkt.

Over de horizon heen kijken

Voor de vastgoedeigenaar levert verduurzaming niet alleen lagere energiekosten op, er is ook een belangrijk lange termijn voordeel. Denk maar aan de keuze tussen een groen en een bruin pand op dezelfde locatie, welk pand komt leeg te staan? Peter Göbel, CEO ING Real Estate Finance Nederland, licht dit toe: “Investeringen leveren weliswaar niet meteen vandaag rendement op, maar de waardestijging van groen vastgoed gaat onvermijdelijk komen. Door het partnership met Van Draeckeburgh kunnen we klanten over de horizon laten kijken.”

Samenwerking in praktijk

ING REF biedt haar klanten een vrijblijvende analyse aan ten behoeve van energiebesparende maatregelen. In een gesprek met de klant, waarbij zowel de relatiemanager van de ING als de adviseur van Van Draeckeburgh aanwezig zijn, worden de mogelijkheden voor verduurzaming besproken. Is de besparing substantieel, dan stelt Van Draeckeburgh een specifiek advies op. Alle subsidiemogelijkheden worden bekeken, inclusief analyse van alternatieven om het subsidieresultaat te optimaliseren. Op basis van het advies wordt gezamenlijk een definitief plan opgesteld. Na afstemming van het project neemt Van Draeckeburgh de verantwoordelijkheid op zich voor het hele subsidietraject. Van indienen van de aanvraag tot en met afwikkeling en uitbetaling.

Voordeel voor alle partijen

In een vroeg stadium een subsidieadviseur betrekken resulteert in voordeel voor alle partijen. ING REF biedt haar klanten een zo compleet mogelijk advies. Van Draeckeburgh kan proactief barrières wegnemen voor investeringen in duurzaamheid. De vastgoedeigenaar behaalt dankzij de gespecialiseerde adviezen meer financieel voordeel. En zo leidt de samenwerking tussen ING REF en Van Draeckeburgh tot het echte doel: een duurzame toekomst.

“Door het partnership met Van Draeckeburgh kunnen we klanten over de horizon laten kijken.”

Opdrachtgever: Peter Göbel - ING REF
Contactpersoon Vdsf
Mitchell
Subsidie aanvragen?

laatste nieuws

08 juli 2024
Nieuwe Subsidieregeling Waterstof in Mobiliteit (SWIM)
01 juli 2024
Duurzaam en Saamhorig: Het Project STEK in Rosmalen
27 juni 2024
Financieringsstelsel Monumentenzorg onder de loep