Subsidiescan

Goede samenwerking tussen ING REF, Cocon Vastgoed en subsidiespecialist Van Draeckeburgh resulteerde in energielabel A voor kantoorgebouw De Enk.

Van label G naar A, in een paar maanden tijd. Cocon Vastgoed laat zien dat het mogelijk is om in een kort tijdsbestek een wezenlijke duurzaamheidsverbetering door te voeren.

Cocon richt zich op renovatie van verouderde panden en herbestemming van panden die hun oorspronkelijke functie hebben verloren. Duurzaamheid zien zij als een maatschappelijke plicht. En dan niet in de vorm van het verplichte label C voor kantoorgebouwen, maar liefst label A. Ook voor panden met een monumentenstatus.

Van Draeckeburgh ondersteunt Cocon in haar duurzaamheidsvisie. Voor welke investeringen kan subsidie worden aangevraagd? Welke mogelijkheden zijn er om het financiële voordeel te optimaliseren? Een recent project betreft de verduurzaming van het pand aan het Cornelis Troostplein in Amsterdam. Op effectieve wijze is binnen enkele maanden het energielabel gewijzigd van G naar A. Een zeer gunstige duurzaamheidsverbetering die is gerealiseerd dankzij een gasabsorptiewarmtepomp, HR-ketels, warmteterugwinning via balansventilatie en ledlampen.

Lees ook het praktijkverhaal van RVO over Cocon Vastgoed op rvo.nl.

foto van klantencase: Cocon
Subsidie aanvragen?

laatste nieuws

14 september 2023
Get to know Annemieke | Projectmanager Duurzaam Bouwen
08 september 2023
Verduurzamingskans voor de industrie – Nog 131,2 miljoen voor VEKI beschikbaar
04 september 2023
Veel belangstelling voor Startbouwimpuls subsidie voor nieuwbouwprojecten