Subsidiescan

Goede samenwerking tussen ING REF, Cocon Vastgoed en subsidiespecialist Van Draeckeburgh resulteerde in energielabel A voor kantoorgebouw De Enk.

Van label G naar A, in een paar maanden tijd. Cocon Vastgoed laat zien dat het mogelijk is om in een kort tijdsbestek een wezenlijke duurzaamheidsverbetering door te voeren.

Cocon richt zich op renovatie van verouderde panden en herbestemming van panden die hun oorspronkelijke functie hebben verloren. Duurzaamheid zien zij als een maatschappelijke plicht. En dan niet in de vorm van het verplichte label C voor kantoorgebouwen, maar liefst label A. Ook voor panden met een monumentenstatus.

Van Draeckeburgh ondersteunt Cocon in haar duurzaamheidsvisie. Voor welke investeringen kan subsidie worden aangevraagd? Welke mogelijkheden zijn er om het financiële voordeel te optimaliseren? Een recent project betreft de verduurzaming van het pand aan het Cornelis Troostplein in Amsterdam. Op effectieve wijze is binnen enkele maanden het energielabel gewijzigd van G naar A. Een zeer gunstige duurzaamheidsverbetering die is gerealiseerd dankzij een gasabsorptiewarmtepomp, HR-ketels, warmteterugwinning via balansventilatie en ledlampen.

Lees ook het praktijkverhaal van RVO over Cocon Vastgoed op rvo.nl.

foto van klantencase: Cocon
Subsidie aanvragen?

laatste nieuws

28 november 2022
De nieuwe Universiteitsbibliotheek van de Universiteit van Amsterdam – Monumentenzorg
21 november 2022
Verduurzaming van bestaande utiliteitsbouw loopt achter staat in Kamerbrief van minister Hugo de Jonge
18 november 2022
Duurzaam Gebouwd: Verduurzamen maatschappelijk vastgoed: ‘Lef hebben en je nek uitsteken!’