Vacatures

Subsidie voor innovatieve technieken die leiden tot CO2-reductie

Met de DEI+ regeling wil de rijksoverheid energie-innovaties stimuleren, nationaal en internationaal, die bijdragen aan kosteneffectieve CO2-reductie in 2030.

Belangrijkste voorwaarden

Een pilot- of demonstratieproject moet bijdragen aan het verminderen van CO2-emissies om in aanmerking te kunnen komen voor DEI+ subsidie. Aanvragen moeten passen binnen een van de volgende 5 thema’s:

 

  • Energie innovatie voor productieprocessen
  • CO2-reductie industrie
  • Flexibilisering elektriciteitssysteem (waaronder waterstof)
  • Innovaties aardgasloze woningen, wijken en gebouwen
  • Ruimtelijke inpassing van grootschalige duurzame energieopwekking

 

Het project mag niet gestart zijn voordat de subsidieaanvraag is ingediend.

 

 

Subsidievoordeel

De subsidie is afhankelijk van het projecttype en bedraagt 25-50% van de subsidiabele kosten. De subsidie is minimaal € 125.000 en maximaal € 6.000.000 per project. Middelgrote ondernemingen kunnen een bonuspercentage van 10% krijgen bovenop het subsidiepercentage. Voor kleine ondernemingen bedraagt deze bonus 20%.

 

Termijn indienen

Voor bijna alle thema’s kunnen vanaf 21 februari 2019 aanvragen worden ingediend. Vanaf 1 april 2019 is de regeling ook open voor het thema Innovatie aardgasloze woningen, wijken en gebouwen.

Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld. Neem dus snel contact op om uw projectidee te laten toetsen.

 

foto van subsidie: Regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+)
Subsidie aanvragen?

Gerelateerd nieuws

19 september 2019
Prinsjesdag 2019: Innovatie en duurzaamheid
13 september 2019
Subsidie Versnelde Klimaatinvestering
11 maart 2019
DEI 2019 geopend