Subsidiescan

Wijzigingen in monumentenzorg

Het kabinet blijft zorg dragen voor ons cultureel erfgoed. Tot 2018 is in totaal 10 miljoen euro extra gereserveerd voor de restauratie van grote monumenten.

In juli 2016 is de Erfgoedwet van kracht gegaan, dit is het nieuwe kader voor de financiering van de monumentenzorg. In 2018 vindt een herijking plaats van het financieringsstelsel, o.a. gebaseerd op een pilot voor duurzame monumenten. Voor particulieren wijzigt de wet al eerder: in 2017 vervalt de aftrek voor onderhoud van particuliere monumentenpanden. Er komt een tijdelijke, niet-fiscale overgangsregeling als tegemoetkoming voor monumenteigenaren.

Het is verstandig om volledig op de hoogte te zijn van de huidige stand van zaken en de toekomstige ontwikkelingen in de subsidie- en financieringsmogelijkheden voor monumentale panden. Van Draeckeburgh is specialist in het toegankelijk maken van regelingen voor onderhoud, restauratie en herbestemming van monumenten, aarzel niet om contact met ons op te nemen als u hierover een vraag heeft.

Terug naar overzicht
Subsidie aanvragen?

Gerelateerd nieuws

13 november 2023
Herontwikkeling van het Muntgebouw in Utrecht
06 juli 2022
Van Draeckeburgh zet zich in voor Stichting Jarige Job
10 mei 2022
Team Van Draeckeburgh: Een interview met Denise