Subsidiescan

Een voordelige financiering voor monumenteneigenaren

Belangrijkste voorwaarden

  • Uw rijksmonument is niet geregistreerd als woonhuis
  • U bent nog niet begonnen met de restauratiewerkzaamhedend
  • U heeft voor deze restauratie geen instandhoudingssubsidie ontvangen

Rente, looptijd en afsluitkosten

De rente ligt 5% onder de marktrente, met een minimum van 1,5%. Doordat het een annuïteitenlening betreft houdt u geen restschuld over. De hypotheek is na maximaal 30 jaar volledig afgelost. De afsluitkosten bedragen 1,5%.

 

De hoogte van de lening

De hoogte van de lening voor een onderneming is maximaal 70% van de vastgestelde onderhoudskosten. Dit bedrag wordt verminderd met eventuele subsidies en verzekeringsuitkeringen. Het minimum bedrag voor de lening bedraagt € 300.000,-, het maximum bedraagt € 2.500.000,-.

 

Geen rijksmonument? Mogelijk wel subsidiemogelijkheden!

Nederlandse provincies zijn rijk aan prachtig cultureel erfgoed. Afhankelijk van de regio en het soort monument dat u bezit, verstrekken provincies en gemeenten subsidies of een voordelige lening voor restauratie of onderhoudswerkzaamheden. Werkzaamheden waarvoor subsidie aangevraagd kan worden zijn bijvoorbeeld het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken, het wind- en waterdicht maken van uw monument en restauratiewerkzaamheden. De mogelijkheden verschillen per regio en object. Wij adviseren u dan ook altijd contact op te nemen met Van Draeckeburgh om te bekijken wat voor uw project de mogelijkheden zijn.

foto van subsidie: Restauratiefondsplus-hypotheek

Juist die oude gebouwen dragen in hoge mate bij aan het karakter en de sfeer van een stad. Ik vind het mooi om met mijn werk een bijdrage te leveren aan het behoud van het cultureel erfgoed in Nederland.

Contactpersoon Vdsf
Hette Hylkema
Subsidie aanvragen?

Gerelateerd nieuws

10 september 2020
SIM beschikkingen 2020
22 april 2020
Van Draeckeburghs Webinarserie
21 april 2020
SIM 2020 ingediend – voor behoud van ons cultureel erfgoed