Subsidiescan

Een voordelige financiering voor monumenteneigenaren

Belangrijkste voorwaarden

  • Uw rijksmonument is niet geregistreerd als woonhuis
  • U bent nog niet begonnen met de restauratiewerkzaamhedend
  • U heeft voor deze restauratie geen instandhoudingssubsidie ontvangen

Rente, looptijd en afsluitkosten

De rente ligt 5% onder de marktrente, met een minimum van 1,5%. Doordat het een annuïteitenlening betreft houdt u geen restschuld over. De hypotheek is na maximaal 30 jaar volledig afgelost. De afsluitkosten bedragen 1,5%.

 

De hoogte van de lening

De hoogte van de lening voor een onderneming is maximaal 70% van de vastgestelde onderhoudskosten. Dit bedrag wordt verminderd met eventuele subsidies en verzekeringsuitkeringen. Het minimum bedrag voor de lening bedraagt € 300.000,-, het maximum bedraagt € 2.500.000,-.

 

Geen rijksmonument? Mogelijk wel subsidiemogelijkheden!

Nederlandse provincies zijn rijk aan prachtig cultureel erfgoed. Afhankelijk van de regio en het soort monument dat u bezit, verstrekken provincies en gemeenten subsidies of een voordelige lening voor restauratie of onderhoudswerkzaamheden. Werkzaamheden waarvoor subsidie aangevraagd kan worden zijn bijvoorbeeld het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken, het wind- en waterdicht maken van uw monument en restauratiewerkzaamheden. De mogelijkheden verschillen per regio en object. Wij adviseren u dan ook altijd contact op te nemen met Van Draeckeburgh om te bekijken wat voor uw project de mogelijkheden zijn.

foto van subsidie: Restauratiefondsplus-hypotheek

Contactpersoon Vdsf
Subsidie aanvragen?

Gerelateerd nieuws

25 februari 2021
Project Open de Koepel te Haarlem
21 januari 2021
Ook SIM voor groene monumenten!
10 september 2020
SIM beschikkingen 2020