Subsidiescan

Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ)

Op 15 april 2019 is de SWZ geopend, een regeling die subsidie biedt voor de totstandkoming van woonzorgarrangementen: geclusterde woonvormen met levensloopbestendige of makkelijk aanpasbare woningen. Er zijn financieringsmogelijkheden voor de initiatieffase, voor de planontwikkeling en voor de bouw.

 

Faciliteren van kleinschalige woonvormen voor ouderen
De SWZ speelt in op de toenemende vraag naar kleinschalige woonvormen voor ouderen. De financiering van dergelijke projecten wordt met de SWZ vereenvoudigd door een combinatie van subsidie en borgstelling door overheid en banken.

 

Wat zijn woonzorgarrangementen?
De regeling is gericht op de realisatie van woonzorgarrangementen: een cluster van minimaal 5 woningen die afgestemd zijn op oudere bewoners. Dit vraagt om een veilige omgeving, winkels en zorgverlening in de nabijheid en stimulering van sociale cohesie en ontmoeting.

 

De belangrijkste voorwaarden
Om voor de SWZ in aanmerking te komen moet minimaal 25% van de wooneenheden onder de huurtoeslaggrens worden verhuurd óf verkocht beneden de grens van de NHG. Het woonzorgarrangement is voornamelijk bestemd voor bewoning door mensen van 55 jaar en ouder en voorkomt de vraag naar ondersteuning of zorg. De toekomstige bewoners moeten zich als groep in een vereniging, een stichting of een besloten vennootschap verenigen.

 

Hoe werkt de SWZ?
De stimuleringsregeling onderscheidt 3 fasen:

  • de initiatieffase,
  • de planontwikkelfase
  • de bouw- en nafinancieringsfase.

Voor de initiatieffase is jaarlijks € 1 miljoen beschikbaar, het maximale subsidiebedrag per plan bedraagt € 20.000. SWZ-subsidie voor deze fase kan worden aangevraagd van 15 april tot en met 31 december 2019. Voor de twee daaropvolgende fasen biedt de overheid borgstellingen. Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden en de voorwaarden per fase, neem hiervoor gerust contact met ons op.

Subsidie aanvragen?

Gerelateerd nieuws

06 juli 2022
Van Draeckeburgh zet zich in voor Stichting Jarige Job
14 juni 2022
PROVADA 2022 – Act now for a better tomorrow
26 april 2022
Webinar: Subsidiemogelijkheden voor duurzaam vastgoed