Subsidiescan

SDE+: opening najaarsronde en resultaat voorjaarsronde

Van 2 oktober tot 8 november 2018 is de najaarsronde van de SDE+ geopend, dit keer iets langer dan andere jaren. Minister Wiebes heeft hiervoor € 6 miljard gebudgetteerd. Inmiddels zijn ook de toekenningen van de vorige ronde bekend, we hebben een slagingspercentage van 100%.

 

31 aanvragen, 31 positieve beschikkingen

Al onze 31 aanvragen hebben een positieve beschikking gekregen, een resultaat waar we trots op zijn. Temeer omdat er sprake was van een bovengemiddeld aantal grote projecten. De controle hierop is strenger, voor deze projecten hebben we o.a. eerst een haalbaarheidsstudie geschreven. De hoogst ontvangen beschikking bedraagt € 6,6 miljoen. Voor 18 projecten hebben we naast SDE+ ook succesvol andere subsidies aangevraagd.

 

Wat is de SDE+?

SDE+ staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie, een belangrijk instrument van de overheid om duurzame energievoorziening te ontwikkelen. De SDE+ staat open voor projecten die energie opwekken uit hernieuwbare bronnen zoals wind, biomassa, zon, geothermie en water. De regeling compenseert het verschil tussen de kostprijs van een hernieuwbaar energieproject en de marktwaarde van de geproduceerde energie.

 

Wijzigingen in najaarsronde 2018

Een van de belangrijkste wijzigingen voor de najaarsronde is de verlaging van de basisbedragen voor de categorieën Zon-PV:

Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp: 0,106 €/kWh (voorjaarsronde 0,112)

Zon-PV ≥ 1 MWp: 0,099 €/kWh (voorjaarsronde 0,107)

De lagere basisbedragen zijn een gevolg van de kostprijsdaling voor deze systemen. De correctiebedragen verschillen per categorie, maar per saldo is de netto subsidie gelijk.

 

Meer weten?

Van Draeckeburgh heeft ruime ervaring met SDE+ aanvragen. En we zijn bewezen succesvol. Dus aarzel niet om contact met ons op te nemen als u plannen heeft om zonnepanelen te plaatsen, we helpen graag.

Subsidie aanvragen?

Gerelateerd nieuws

23 november 2023
Duurzaam distributiecentrum voor DKL Equipment in Zwolle
20 november 2023
Transformatieproject: The Usual Hotel in Rotterdam
13 november 2023
Herontwikkeling van het Muntgebouw in Utrecht