Subsidiescan

Samenwerking met de Nationale Monumentenorganisatie

De NMo heeft het Nationaal Monumenten Portaal gelanceerd: voor iedereen die een monument wil beleven, kopen of huren. Van Draeckeburgh is partner geworden, met onze specifieke kennis dragen we bij om uniek erfgoed te behouden.

 

 

Kennis bijeenbrengen
Het uitgangspunt van de NMo, de Nationale Monumentenorganisatie, is efficiënt behoud en beheer van monumenten in Nederland. Het samenbrengen van kennis en expertise is daarbij essentieel. Vanuit dat oogpunt zijn de NMo en Van Draeckeburgh een samenwerking aangegaan: als gespecialiseerd subsidieadviseur kunnen wij een unieke bijdrage leveren.

 

Meer mogelijk door financieel voordeel
Het behouden van monumenten voor de toekomst is immers kostbaar, maar het kostenplaatje verandert aanzienlijk als de beschikbare subsidieregelingen goed worden benut. Juist daarin schuilt onze kracht. We zoeken de meest gunstige combinatie van subsidies, fiscaal voordeel en laagrentende financiering. We kennen iedere regeling en maken optimaal gebruik van de mogelijkheden die worden geboden door de overheid, provincies en diverse fondsen. Zo regelen we maximaal financieel voordeel voor monumenteigenaren, waardoor het beheer haalbaar blijft.

 

Samen het doel bereiken
We zijn blij met de samenwerking met NMo, want dit betekent dat we onze kennis nog breder kunnen verspreiden. En alleen op die manier bereiken we het gezamenlijke doel: het behoud van een zo groot mogelijk deel van ons nationaal erfgoed.

Subsidie aanvragen?

Gerelateerd nieuws

13 november 2023
Herontwikkeling van het Muntgebouw in Utrecht
06 juli 2022
Van Draeckeburgh zet zich in voor Stichting Jarige Job
10 mei 2022
Team Van Draeckeburgh: Een interview met Denise