Subsidiescan

Ruim 75 aanvragen voor subsidie voor zonnepanelen

In het regeerakkoord kwam het duidelijk naar voren: het belang van duurzaam opgewekte energie wordt steeds groter. Gelukkig zijn de mogelijkheden voor bijvoorbeeld zonne-energie ruimschoots aanwezig. Veel daken in Nederland bieden de ruimte voor het plaatsen van zonnepanelen. En de overheid stimuleert dit ook via de SDE+ regeling, door duurzaam opgewekte stroom te subsidiëren.

 

 

Van Draeckeburgh heeft in de tweede tender van dit jaar SDE+ subsidie geregeld voor bijna 30.000 zonnepanelen. Deze zonnepanelen leveren jaarlijks een CO2-reductie op van 3,2 miljoen kg. Omgerekend naar de looptijd van de subsidie, 15 jaar, betekent dit 47 miljoen kg minder CO2-uitstoot.

 

De SDE+ regeling is ook van toepassing op andere technieken waarbij gebruik wordt gemaakt van hernieuwbare energie zoals wind, water en biomassa. In het regeerakkoord is al bekend gemaakt dat de regeling voortgezet wordt. In het voorjaar van 2018 zal waarschijnlijk een nieuwe aanvraagronde van start gaan. De precieze invulling is nog niet bekend. Wilt u gebruik maken van het financiële voordeel dat SDE+ biedt? Let er dan op dat u uw investering tijdig bij ons aanmeldt.

Terug naar overzicht
Subsidie aanvragen?

Gerelateerd nieuws

23 november 2023
Duurzaam distributiecentrum voor DKL Equipment in Zwolle
20 november 2023
Transformatieproject: The Usual Hotel in Rotterdam
13 november 2023
Herontwikkeling van het Muntgebouw in Utrecht