Subsidiescan

Restauratiesubsidie Noord-Holland

Naar verwachting kan begin juli weer subsidie worden aangevraagd voor restauratie van monumenten in Noord-Holland. De subsidie geldt voor monumenten zonder woonfunctie, dus kerken, molens en industrieel erfgoed.

 

Een van de belangrijkste voorwaarden is dat het rijksmonument voor de komende tien jaar publiekstoegankelijk is of gaat worden. Daarnaast moet de restauratie worden uitgevoerd door een erkend restauratiebedrijf of –architect, of minstens met aantoonbare ervaring in restauratie van rijksmonumenten.

De subsidie bedraagt 20% tot maximaal 50% van de subsidiabele restauratiekosten, met een maximum van € 500.000,-. Voor ondernemingen geldt in verband met de De-minimis regels een maximum van € 200.000,-. Wilt u meer weten over monumentensubsidie? Neem contact met ons via mail of bel 030 228 92 40.

Terug naar overzicht
Subsidie aanvragen?

Gerelateerd nieuws

13 november 2023
Herontwikkeling van het Muntgebouw in Utrecht
06 juli 2022
Van Draeckeburgh zet zich in voor Stichting Jarige Job
10 mei 2022
Team Van Draeckeburgh: Een interview met Denise