Subsidiescan

Restauratiesubsidie Noord-Holland

Naar verwachting kan begin juli weer subsidie worden aangevraagd voor restauratie van monumenten in Noord-Holland. De subsidie geldt voor monumenten zonder woonfunctie, dus kerken, molens en industrieel erfgoed.

 

Een van de belangrijkste voorwaarden is dat het rijksmonument voor de komende tien jaar publiekstoegankelijk is of gaat worden. Daarnaast moet de restauratie worden uitgevoerd door een erkend restauratiebedrijf of –architect, of minstens met aantoonbare ervaring in restauratie van rijksmonumenten.

De subsidie bedraagt 20% tot maximaal 50% van de subsidiabele restauratiekosten, met een maximum van € 500.000,-. Voor ondernemingen geldt in verband met de De-minimis regels een maximum van € 200.000,-. Wilt u meer weten over monumentensubsidie? Neem contact met ons via mail of bel 030 228 92 40.

Terug naar overzicht
Subsidie aanvragen?

Gerelateerd nieuws

07 januari 2020
Restauratiesubsidie voor rijksmonumenten in diverse provincies beschikbaar
19 september 2019
Prinsjesdag 2019: Innovatie en duurzaamheid
16 september 2019
Van Draeckeburgh zorgt voor ruim €5 miljoen aan monumentensubsidie