Subsidiescan

Regeling Vermindering Verhuurderheffing ook voor nieuwbouwwoningen

Wat is de RVV?

Verhuurders die meer dan 10 sociale huurwoningen verhuren, betalen een heffing over de waarde van deze woningen. Het gaat hierbij om woningen waarvan de huurprijs lager is dan de liberalisatiegrens: € 710,68. Het aantal van 10 wordt waarschijnlijk verhoogd naar 25 woningen. Een verhuurder betaalt echter minder verhuurderheffing als er sprake is van maatschappelijk gewenste investeringen in de woningen. Denk aan sloop van woningen in krimpgebieden en het omvormen van een kantoor of school tot huurwoningen. De RVV biedt dan de mogelijkheid om een korting op deze heffing aan te vragen.

 

Heffingsvermindering voor goedkope nieuwbouw

De RVV betrof voorheen investeringen in bestaande huurwoningen, maar sinds dit jaar geldt de regeling ook voor goedkope nieuwbouw. De locatie is bepalend voor de hoogte van de heffingsvermindering: € 20.000 per woning in zogenoemde schaarstegebieden en € 10.000 per woning in de rest van Nederland. Als schaarstegebieden zijn benoemd: de gehele provincie Utrecht, het oosten van Noord-Brabant, de Betuwe en de Veluwe in Gelderland en een groot deel van het midden en zuiden van Noord-Holland. In Zuid-Holland vallen Leiden en de Bollenstreek hieronder.

 

 

Voorwaarden RVV voor nieuwe woningen

Om nieuwbouwwoningen in aanmerking te laten komen voor de RVV mag de huurprijs niet hoger zijn dan € 592,55, de eerste aftoppingsgrens. Daarbij is een minimale investering vereist. Voor nieuwbouw in de schaarstegebieden bedraagt deze investering minimaal € 50.000 per woning en voor nieuwbouw in de rest van Nederland minimaal € 25.000 per woning.

 

Fiscale subsidie

De subsidie wordt in mindering gebracht op de verhuurderheffing en mag worden verspreid over maximaal 4 jaar, waarbij geldt dat de vermindering niet groter mag zijn dan de totale heffing. Aanvragen voor RVV-subsidie kunnen worden ingediend tot en met 31 december 2021. Wij vertellen u graag meer, aarzel niet om contact met ons op te nemen als uw project in aanmerking lijkt te komen voor dit subsidievoordeel.

Terug naar overzicht
Subsidie aanvragen?

Gerelateerd nieuws

23 november 2023
Duurzaam distributiecentrum voor DKL Equipment in Zwolle
20 november 2023
Transformatieproject: The Usual Hotel in Rotterdam
13 november 2023
Herontwikkeling van het Muntgebouw in Utrecht