Subsidiescan

Regeerakkoord 2017: de plannen voor de gebouwde omgeving

Het heeft even geduurd, maar het nieuwe regeerakkoord ligt er. We hebben de belangrijkste aspecten uit het regeerakkoord voor de gebouwde omgeving voor u samengevat. Wilt u weten wat de invloed is van de regeringsplannen op uw projecten? Neem contact met ons op om een afspraak te maken, we bespreken dit graag met u.

 

Gasvrije woningen

Het gasverbruik moet omlaag, dus als het aan het kabinet ligt komt er geen gasnet meer voor nieuwbouwwijken. Aan het eind van de kabinetsperiode moeten alle nieuwbouwwoningen zonder gasaansluiting worden gebouwd. Ondertussen moeten in de bestaande bouw 30.000 tot 50.000 woningen per jaar gasvrij worden gemaakt. De aansluitplicht van gas wordt vervangen door een warmterecht, waarmee eindgebruikers aanspraak kunnen maken op aansluiting op een warmtenet.

 

Vermindering van energieverbruik is het tweede thema als het gaat om woningen. Voor nieuwbouw betekent dit een verscherping van de energieprestatie-eisen (EPC). Bij bestaande woningen moet de warmtevraag worden verlaagd door betere isolatie. Er wordt 100 miljoen euro uitgetrokken voor isolatie van (sociale) huurwoningen. De subsidieregeling voor energiebesparing bij sportverenigingen wordt verlengd.

 

Meer energie duurzaam opwekken

Nederland wil voorop lopen in het verminderen van CO2-uitstoot. Er komt een nationaal klimaat- en energieakkoord, het doel is 49% CO2-reductie ten opzichte van 1990. Dit kan alleen worden bereikt door meer energie duurzaam op te wekken. Naast sluiting van alle kolencentrales vóór 2030, worden in het regeerakkoord o.a. de volgende maatregelen genoemd:

 

  • Er komt een aparte regeling voor energiecoöperaties, waardoor omwonenden kunnen participeren in duurzame energieprojecten.
  • Het aanbod van kavels voor windenergie op zee wordt vergroot.
  • SDE+ wordt voortgezet en verbreed. Hierbij komt meer aandacht voor andere CO2-reductietechnologieën, zoals afvang en opslag van CO2.
  • De salderingsregeling wordt in 2020 omgevormd naar een nieuwe regeling.

 

 

Milieuvervuilend gedrag wordt duurder. Er komt een minimumprijs voor CO2 in de elektriciteitssector en er volgen aanpassingen in de energiebelasting. De belasting op storten en verbranden van afval wordt hoger en er komt een CO2-heffing voor bedrijven.

 

Focus op innovatieve duurzaamheid

Verdergaande duurzaamheid is niet realiseerbaar zonder innovatie. Dit was de aanleiding voor het zogenaamde topsectorenbeleid, gericht op samenwerking van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid. Dit topsectorenbeleid zal in de komende kabinetsperiode een nog sterkere focus krijgen op o.a. energietransitie en duurzaamheid.

 

Het kabinet realiseert zich dat het MKB een belangrijke rol speelt bij innovatie. Daartoe wordt de MIT uitgebreid, de MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren. Wij informeren u zodra hierover meer details bekend zijn.

 

Behoud van Nederlandse identiteit

Cultuur verrijkt. Niet alleen in de vorm van muziek, theater en kunst, ook unieke historische gebouwen horen daarbij. Cultuur verbindt ons en versterkt de economie door bij te dragen aan toerisme en een goed vestigingsklimaat. Onderhoud en herbestemming worden gestimuleerd om monumenten te behouden voor toekomstige generaties. In de komende kabinetsperiode wordt 325 miljoen euro uitgetrokken voor financiële steun aan particuliere monumentenbezitters.

 

Na 2019 komt er een nieuw financieringsstelsel voor cultureel erfgoed. Dit wordt momenteel uitgewerkt en als specialist in subsidies voor onderhoud, restauratie en herbestemming van monumenten volgen wij de ontwikkelingen uiteraard op de voet.

 

bron foto: Tweede Kamer der Staten-Generaal

Terug naar overzicht
Subsidie aanvragen?

Gerelateerd nieuws

23 november 2023
Duurzaam distributiecentrum voor DKL Equipment in Zwolle
20 november 2023
Transformatieproject: The Usual Hotel in Rotterdam
13 november 2023
Herontwikkeling van het Muntgebouw in Utrecht