Subsidiescan

Project Open de Koepel te Haarlem

 

Ook regionaal bestaan er mooie subsidiemogelijkheden voor monumentaal erfgoed, zo draagt de provincie Noord-Holland bij aan de restauratie van het bijzondere project Open de Koepel in Haarlem.

De Koepelgevangenis werd rond 1900 gebouwd als strafgevangenis en heeft tot 2016 in deze functie bestaan.
Momenteel wordt het karakteristieke gebouw herontwikkeld tot een universiteit (SRH/GSE) met op het terrein ook ruimte voor een campus met 250 studentenwoningen.

De Koepel zelf gaat ook ruimte bieden aan onder andere een bioscoop (Filmkoepel), innovatiecentrum voor MKB (Cupola XS), horeca en een digital agency (Endeavour Group).

 

Tijdens de restauratie en herontwikkeling van de Koepel wordt het pand ook verduurzaamd. Subsidiemogelijkheden voor zowel monumenten als voor verduurzaming dragen bij aan de realisatie van een dergelijk project.

We blijven dan ook nauw betrokken om gedurende de looptijd van het project geen kansen te missen.

 

Moderne gebouwen zeggen me niet zo veel, maar monumenten des te meer. Het verhaal erachter, de geschiedenis in combinatie met bouwkunde, dat trekt mij aan in deze functie.

Contactpersoon Vdsf
Denise
Subsidie aanvragen?

Gerelateerd nieuws

17 juli 2023
Ingekorte aanvraagperiode Stimuleringsregeling Ontmoetingsruimte in Ouderenhuisvesting – SOO
04 mei 2023
Uitstel SDE++ 2023 – Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie
23 maart 2023
Uitgelicht: Subsidies voor de woningbouw