Subsidiescan

Onderweg naar een circulaire economie in 2021

Op 1 februari is de Week van de Circulaire Economie van start gegaan.

 

Circulariteit is een concept waarvan onze samenleving steeds meer doordrenkt raakt. Om onze klimaatdoelen te behalen, moeten we op grote schaal nadenken over de keuzes die we maken. Welke materialen we gebruiken, welke materialen schrijven we af. In een circulaire economie bestaat afval niet meer, krijgt alles een nieuwe functie. De bouw kan hierin het verschil maken.

 

De Nederlandse overheid stimuleert de transitie van lineaire naar circulaire economie in onder andere de vorm van subsidies. Als expert op het gebied van duurzame en innovatieve subsidies staat Van Draeckeburgh klaar om opdrachtgevers te helpen deze kansen te grijpen. Ook dit jaar zijn er weer meer mogelijkheden aan de Milieulijst 2021 toegevoegd die het gebruik van circulaire materialen stimuleren. Door deze subsidies te combineren en te benutten helpen wij circulaire ambities financieel haalbaar te maken.

 

Via deze weg dragen ook wij graag een steentje bij aan de totstandkoming van een circulaire economie.

Contactpersoon Vdsf
Subsidie aanvragen?

Gerelateerd nieuws

17 juli 2023
Ingekorte aanvraagperiode Stimuleringsregeling Ontmoetingsruimte in Ouderenhuisvesting – SOO
04 mei 2023
Uitstel SDE++ 2023 – Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie
23 maart 2023
Uitgelicht: Subsidies voor de woningbouw