Subsidiescan

Nieuwe inschrijfronde voor gewilde DUMAVA regeling

De afgelopen maanden hebben we hard gewerkt aan een fors aantal DUMAVA aanvragen (Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed). Dit deden we voor grote gemeenten, schoolbesturen, zorgcentra en culturele instellingen. Het budget voor DUMAVA was gelijk de eerste dag al overvraagd. Gelukkig waren we goed voorbereid voor onze opdrachtgevers en hebben wij alle aanvragen kunnen indienen. Over deze gewilde regeling heeft de subsidieverstrekkende instantie, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, het onderstaande persbericht opgesteld.

 

Er komt weer een nieuwe inschrijfronde voor de DUMAVA subsidieaanvraag. Ben je betrokken bij een verduurzaming van bestaand maatschappelijk vastgoed of een grootschalige renovatie? Neem dan gerust contact met ons op om de mogelijkheden voor een subsidieaanvraag te bespreken. Hier vind je onze contactgegevens. 

 

Persbericht RVO: Verduurzaming maatschappelijk vastgoed in versnelling

Maatschappelijk vastgoedeigenaren vroegen massaal subsidie aan op 3 oktober 2022, de dag dat de Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) opende. Het totale budget van € 150 miljoen was meteen bereikt. Bent u eigenaar van maatschappelijk vastgoed en heeft u nog geen DUMAVA kunnen aanvragen? Het is verstandig om door te gaan met uitzoeken wat voor verduurzamingsmaatregelen u wilt nemen en wat u allemaal nodig heeft voor een aanvraag, want DUMAVA gaat weer open.

 

De voorbereiding van een subsidieaanvraag kan veel tijd kosten. In het aanvraagproces van DUMAVA is een energieadvies een belangrijk en verplicht onderdeel. Aan de hand van het energieadvies, kunt u bepalen welke verduurzamingsmaatregelen het beste bij uw gebouw passen. Heeft u recent een energieadvies laten opstellen? Het advies mag op het moment van de subsidieaanvraag maximaal 36 maanden oud zijn. Let er op dat u pas mag starten met de verduurzaming van uw gebouw, nádat u een subsidieaanvraag heeft ingediend.

 

DUMAVA gaat begin 2024 weer open. Door de grote interesse, wordt er op dit moment gekeken of de regeling eerder open kan. Wilt u op de hoogte blijven? Dat kan via de DUMAVA subsidiepagina, u vindt de link onderaan dit bericht.

 

Extra ondersteuning
Naast DUMAVA, ging op 3 oktober ook de Regeling specifieke uitkering ontzorgingsprogramma open. Met deze regeling kunnen provincies maatschappelijk vastgoedeigenaren ondersteunen in de verduurzaming van hun gebouw. In 2020 ging deze regeling voor de eerste keer open. Er lopen op dit moment ruim 500 trajecten met eigenaren, om bijna 1200 gebouwen te verduurzamen. Deze gebouwen zijn verspreid over 181 Nederlandse gemeenten.

 

Meer informatie?

Subsidie aanvragen?