Subsidiescan

Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA)

De overheid stelt een subsidie beschikbaar om eigenaren van maatschappelijk vastgoed, zoals scholen, overheidsgebouwen, culturele gebouwen, zorginstellingen en rijksmonumenten, te stimuleren om te investeren in verduurzamingsmaatregelen.

De regeling

Om de klimaatdoelstellingen te behalen is het belangrijk om maatschappelijk vastgoed te verduurzamen. Het hoofddoel van de subsidieregeling is om eigenaren van non-profitorganisaties met maatschappelijk vastgoed, zoals scholen, overheidsgebouwen, zorginstellingen en rijksmonumenten, te stimuleren om te investeren in verduurzamingsmaatregelen en op die manier het energieverbruik en de CO2-uitstoot te verlagen. Dit kunnen individuele maatregelen zijn met een maximum van 3 of  integrale verduurzamingstrajecten ten behoeve van het verbeteren van de energieprestatie van het gebouw of door een BREEAM of GPR certificaat te verwerven.

Veranderingen t.o.v. 2022

Het totale budget is dit jaar hoger dan vorig jaar. Er is €190 miljoen beschikbaar. Voor aanvragen onder de €500.000 is €57 miljoen gereserveerd. Er is een extra categorie toegevoegd waarin gebouwen die na de uitvoering van de verduurzamingsmaatregelen label A++ of A+++ halen (onderbouwd middels een EPA-rapportage en NTA8800 labelklasseberekeningen) 35% van de investering gesubsidieerd krijgen.

Bekijk hier onze DUMAVA video

Wat wordt er gesubsidieerd?

De regeling vergoedt een deel van de advies en aanschafkosten van energiebesparende maatregelen. De subsidie kan worden aangevraagd voor de projectkosten van één verduurzamingsmaatregel of een combinatie van maximaal drie verduurzamingsmaatregelen of integrale verduurzaming binnen bestaand maatschappelijk vastgoed. De volgende non-profitinstellingen kunnen in aanmerking komen:

 • Zorginstellingen: Ziekenhuizen, gezondheids-, revalidatie- en verzorgingscentra etc.
 • Onroerend goed in eigendom van de provincie, gemeente of waterschap.
 • Scholen: Primair en voortgezet onderwijs, (hoger) beroepsonderwijs en universiteiten,
 • Culturele instellingen: Openbare bibliotheken en archieven, kunstuitleencentra etc.
 • Rijksmonumenten: Met uitzondering van gebouwen met een woonfunctie conform het Bouwbesluit 2012.
 • Stichtingen: Buurt- en dorpshuizen, wijk- en gemeenschapscentra etc.

.

De belangrijkste voorwaarden en uitgangspunten

 • De subsidieaanvraag kan uitsluitend worden gedaan op basis van een vooraf opgesteld energieadvies, 
 • De werkzaamheden mogen pas starten na 18 september 2023 (vanaf het tekenen van de aanneemovereenkomst),
 • De subsidie is bedoeld voor bestaand maatschappelijk vastgoed. Het gebouw is ten minste 10 jaar oud, ofwel opgeleverd in 2012 of eerder. Wanneer het gebouw is opgeleverd na 2012 is er alleen subsidie beschikbaar wanneer de investeringen leiden tot het verduurzamen van de warmtevoorziening ter vervanging van de gasaansluiting.

.

De subsidie

De subsidie bedraagt 30% van de kosten van de subsidiabele investeringen. In aanvulling hierop bedraagt de subsidie voor verduurzamings- en energieadvies en certificeringskosten voor een energielabel 50% van de kosten. Daarnaast is er een mogelijkheid toegevoegd voor gebouwen die na de uitvoering van de verduurzamingsmaatregelen label A++ of A+++ halen 35% van de investering gesubsidieerd krijgen.

Nieuwe inschrijfronde DUMAVA

De openstelling van de nieuwe inschrijfronde van DUMAVA is 18 september 2023 t/m 31 december 2024. Let wel: uit ervaring blijkt dat het budget de eerste dag al is uitgeput. Neem daarom op tijd contact met ons op zodat wij op 18 september de aanvraag kunnen indienen.

Van Draeckeburgh: samen de subsidietender optimaal voorbereiden

Onze subsidieadviseurs hebben ervaring met het indienen van subsidietenders. Wij kunnen u dan ook goed helpen bij het voorbereiden van uw subsidieaanvraag. Uiteraard kunnen wij geen succes garanderen, maar we kunnen door onze ervaring de slagingskans wel verhogen.  

Aanpak

 • We analyseren welke investeringsprojecten in aanmerking kunnen komen;
 • Aansluitend kunnen we samen met uw projectteam inventariseren of aan de voorwaarden voldaan kan worden;
 • We helpen om de aanvraag goed voor te bereiden;
 • Zodra mogelijk zorgen we voor de indiening van de subsidieaanvraag;
 • We helpen na de subsidietoekenning bij de verantwoording van de te ontvangen subsidie.

Wilt u meer informatie? Stel hieronder uw vraag

DUMAVA
Subsidie voor verduurzamen maatschappelijk vastgoed

SUBSIDIEHOOGTE
Variërend

INDIENTERMIJN
18 september 2023 t/m 31 december 2024. Let op: uit ervaring is het budget op de eerste dag al uitgeput. Wij streven ernaar om alle aanvragen op 18 september in te dienen.


  Wie is Van Draeckeburgh?

  Wij zijn gespecialiseerd in het inzichtelijk maken en benutten van subsidies voor duurzaam bouwen, vastgoed en monumentenzorg. Door onze ervaring met subsidietenders kunnen wij de aanvragen goed voorbereiden en tijdig indienen. Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden voor uw project in kaart te brengen.

  • Hoge slagingskans van onze subsidieaanvragen van maar liefst 96%
  • We begeleiden op een no cure, no pay basis
  • U bespaart tijd; onze specialisten begeleiden het hele proces. Van analyse tot uitbetaling
  • Eén aanspreekpunt voor alle subsidieaanvragen

   

  — Meer weten over onze werkwijze en voordelen
  Heeft u vragen? Onze adviseurs staan voor u klaar!