Subsidiescan

Monumentenaftrek blijft toch bestaan

Goed nieuws voor eigenaren van monumentenpanden. De fiscale aftrek voor monumentenpanden blijft bestaan. Dit blijkt uit een recent bericht van het Ministerie van Financiën over de Voorjaarsnota 2017.

 

De fiscale aftrek voor monumentenpanden stond vorig jaar ter discussie. Op Prinsjesdag gaf minister Bussemaker aan de regeling af te schaffen, omdat de regeling niet doelmatig gebruikt werd. Een vervangende regeling was er echter nog niet. Na kritiek uit de Kamer en belangenorganisaties werd afschaffing van de regeling met een jaar uitgesteld. De verdere toekomst voor de monumentenaftrek bleef nog wel onduidelijk.

In de Voorjaarsnota 2017 geeft het kabinet aan af te zien van het schrappen van de regeling. Hiermee blijft het dus voor eigenaren van monumenten mogelijk de onderhoudskosten aan hun pand af te trekken van de inkomstenbelasting. Een structurele herziening van de subsidiestelstel voor monumenten wordt overgelaten aan het volgende kabinet.

Terug naar overzicht
Subsidie aanvragen?

Gerelateerd nieuws

20 januari 2022
Openstelling SIM subsidie per 1 februari 2022
06 oktober 2021
Succesvolle subsidieronde voor rijksmonumenten
25 februari 2021
Project Open de Koepel te Haarlem