Subsidiescan

Meer EIA- en SDE+ budget voor duurzaamheid

Het kabinet erkent dat private investeringen essentieel zijn voor een verdere transitie naar duurzame energie. Daarom wordt het budget voor de Energie Investeringsaftrek (EIA) met 15 miljoen euro verhoogd. Voor de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+ regeling) is al een ruim budget beschikbaar: 9 miljard euro.

Vooralsnog is er geen innovatiebeleid voor de langere termijn, het Energieakkoord beperkt zich tot 2023. Dit najaar wordt daarom een Energieagenda opgesteld met een concreet plan van aanpak. Belangrijk hierbij is een goed inzicht in de kosten en baten van het klimaat- en energiebeleid. Een van de voorstellen is het instellen van een Nationale financieringsinstelling: een organisatie die een belangrijke rol kan spelen bij het verder stimuleren of ondersteunen van private investeringen in energietransitie en verduurzaming.

Hoe de regelingen op lange termijn eruit zien weten we nu nog niet, maar over de huidige regelingen kunnen we u alles vertellen. Wilt u meer weten? Neem contact met ons op via (030) 228 92 40.

Terug naar overzicht
Subsidie aanvragen?

Gerelateerd nieuws

23 november 2023
Duurzaam distributiecentrum voor DKL Equipment in Zwolle
20 november 2023
Transformatieproject: The Usual Hotel in Rotterdam
13 november 2023
Herontwikkeling van het Muntgebouw in Utrecht