Subsidiescan

Meer bekend over nieuwe regeling SAH!

De overheid streeft naar aardgasvrije gebouwen. Dit is een belangrijke stap om haar klimaatdoelen te bereiken. Voor nieuwbouwwoningen is dit in het bouwbesluit geregeld. Voor bestaande bouw is dit een grotere uitdaging. Om deze reden heeft de overheid het voornemen een subsidie beschikbaar te stellen. Deze is voor investeringen die nodig zijn om bestaande huurwoningen los te koppelen van het gasnet.

 

Wat houdt de SAH-regeling in?

De Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen (SAH) zal beschikbaar zijn voor maatregelen bij bestaande huurwoningen en is maximaal € 5.000 per woning. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen investeringen in de woningen en het aansluiten op een warmtenet.  De subsidie voor investeringen in de woningen bedragen 40% van de kosten tot € 1.200 per woning.

 

Voorbeelden van subsidiabele investeringen zijn:

  • het afkoppelen van de aardgasaansluiting en een voorziening voor warmtapwater;
  • het aanpassen of vervangen van het verwarmingssysteem en een voorziening voor warmtapwater;
  • elektrisch koken;
  • overige bouwkundige aanpassingen die nodig zijn voor het aardgasvrij maken van de huurwoning of het aansluiten van de woning op een warmtenet.

De subsidie voor het aansluiten op een warmtenet bedraagt 30% van de kosten gerekend door een warmtebedrijf tot € 3.800 per woning.

 

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

De subsidie kan worden aangevraagd op basis van onderstaande voorwaarden:

  • Alleen bestaande huurwoningen komen in aanmerking die in de laatste twee jaar tenminste drie maanden zijn verhuurd;
  • De woning moet na afronding van het project zijn aangesloten op een warmtenet;
  • Voor Woningen die al zijn aangesloten op een warmtenet maar nog niet gasvrij zijn, kan subsidie worden aangevraagd voor andere genoemde maatregelen om wel te kunnen afkoppelen van het gasnet;
  • De subsidieaanvraag moet worden ingediend voor het starten van de activiteiten;
  • Bij de aanvraag moet een contract voor de aansluiting van de woningen op een warmtenet bijgesloten zijn;
  • Het project moet binnen drie jaar na de aanvraag zijn afgerond.

 

Wie het eerst komt, wie het eerst maalt

Er is door de overheid 200 miljoen euro beschikbaar gesteld tot en met 2023 met als doelstelling 100.000 bestaande huurwoningen aardgasvrij te maken. Het budget voor 2020 bedraagt 48,8 miljoen euro. De regeling zal spoedig opengaan en de aanvragen worden toegekend op volgorde van binnenkomst. We verwachten dat er veel animo voor de SAH is, daarom bereiden we de aanvragen nu al voor. Zo zijn we er op tijd bij waardoor er meer van onze verzoeken kunnen worden gesubsidieerd.

 

Wilt u meer informatie of dat we voor u het verzoek gaan voorbereiden?  Bel ons op (030) 228 92 40.

 

Subsidie aanvragen?

Gerelateerd nieuws

23 november 2023
Duurzaam distributiecentrum voor DKL Equipment in Zwolle
20 november 2023
Transformatieproject: The Usual Hotel in Rotterdam
13 november 2023
Herontwikkeling van het Muntgebouw in Utrecht