Subsidiescan

Limburgse subsidie voor restauratie van monumenten

Vanaf 1 november 2017 is het mogelijk een subsidie aan te vragen voor de restauratie van grote monumenten(-complexen) in Limburg. De provincie Limburg stelt 3 miljoen euro beschikbaar voor zowel rijks- als gemeentelijke monumenten met een urgente restauratieopgave.

 

Het Limburgse erfgoed vormt een tastbare verbinding met de culturele geschiedenis van de provincie. Met het ondersteunen van restauratieprojecten, wil de provincie de cultuurhistorische waarde van monumenten behouden voor de Limburgers zelf, maar zeker ook voor bezoekers van de regio. Het belang van de regeling werd bij de openstelling van vorig jaar goed duidelijk; het beschikbare budget werd toen ruimschoots overvraagd.

De regeling is dit jaar op enkele punten aangepast. Projecten komen alleen in aanmerking voor de subsidie wanneer er sprake is van een urgente restauratieopgave. Dit betekent dat de bouwkundige staat dermate slecht is dat herstel noodzakelijk is. Daarnaast hecht de provincie er waarde aan dat het monument na restauratie duurzaam gebruikt zal worden. Een duurzaam gebruik bevordert immers dat een monument ook na de restauratie in goede staat gehouden wordt.

 

Per project kan maximaal € 400.000,- subsidie worden aangevraagd. De aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst, dus het is raadzaam zo vroeg mogelijk een aanvraag in te dienen. Wij onderzoeken graag of uw project in aanmerking komt voor deze regeling. Neem daarvoor contact op met onze adviseurs via (030) 228 92 40.

Terug naar overzicht
Subsidie aanvragen?

Gerelateerd nieuws

13 november 2023
Herontwikkeling van het Muntgebouw in Utrecht
06 juli 2022
Van Draeckeburgh zet zich in voor Stichting Jarige Job
10 mei 2022
Team Van Draeckeburgh: Een interview met Denise