Subsidiescan

Laatste kans subsidie energiebesparing voor VvE’s

De SEEH, Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis, gaat dicht op 31 december 2018. Dit is dus de laatste week dat er subsidie kan worden aangevraagd, bel gerust om een aanvraag te melden.

 

 

Hoe werkt de SEEH?
Alleen Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) kunnen een aanvraag doen voor SEEH. De regeling heeft betrekking op energiebesparende maatregelen of op advies hierover.

 

Energiebesparende maatregelen
Maatregelen die in aanmerking komen voor subsidie vanuit SEEH zijn:

 • spouwmuurisolatie
 • gevelisolatie
 • dakisolatie
 • vloer- of bodemisolatie
 • hoogrendementsglas

 

Als minimaal twee van de bovenstaande maatregelen worden genomen, dan kan aanvullende subsidie worden aangevraagd voor:

 • het laten uitvoeren van aanvullende maatregelen;
 • het opstellen van een maatwerkadvies rapport;
 • het laten opstellen van een energieprestatiegarantie;
 • het uitvoeren van een samenhangend pakket van maatregelen, een zogenaamd ‘zeer energiezuinig pakket ’.

 

Advies
Er kan ook subsidie worden aangevraagd voor het laten opstellen van:

 • een meerjarenonderhoudsplanning, gecombineerd met eventuele kosten voor de procesbegeleiding;
 • een energieadvies, gecombineerd met eventuele kosten voor de procesbegeleiding.

 

Laatste kans benutten?
Neem deze week contact op met ons, dan zorgen we dat de aanvraag nog voor het eind van het jaar wordt ingediend.

Subsidie aanvragen?

Gerelateerd nieuws

23 november 2023
Duurzaam distributiecentrum voor DKL Equipment in Zwolle
20 november 2023
Transformatieproject: The Usual Hotel in Rotterdam
13 november 2023
Herontwikkeling van het Muntgebouw in Utrecht