Subsidiescan

Ingrijpende wijzigingen DEI in 2019

De DEI wordt in 2019 aanzienlijk gewijzigd, zodat de regeling beter aansluit op de klimaatdoelen. Het accent komt meer te liggen op CO2-reductie.

 

De belangrijkste wijzigingen zijn:

 

  • Bijdrage aan CO2-reductie is belangrijk.
  • De tenders vervallen, aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wie het eerst komt, het eerst maalt.
  • Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf begin februari 2019.
  • Er is extra geld beschikbaar gesteld vanuit de zogenaamde klimaatenveloppen.
  • Naast de reguliere DEI-projecten kan een aanvraag worden ingediend voor kortlopende projecten die specifiek betrekking hebben op CO2-reductie, flexibilisering van het · elektriciteitssysteem of ruimtelijke inpassing van grootschalig opgewekte elektriciteit via wind en zon.

 

Zodra de wijzigingen zijn gepubliceerd in de Staatscourant, vindt u hier een overzicht van de regeling.

Subsidie aanvragen?

Gerelateerd nieuws

22 april 2020
Van Draeckeburghs Webinarserie
17 oktober 2019
Samenwerking met materialenregister Madaster bij Circulair bouwen
19 september 2019
Prinsjesdag 2019: Innovatie en duurzaamheid