Subsidiescan

Goed nieuws: erfgoed telt

Erfgoed is er voor iedereen. Erfgoed verbindt. Vanuit die gedachte heeft het ministerie van OCW een concreet voorstel gedaan voor vernieuwing van de monumentensubsidies. De belangrijkste plannen uit de beleidsbrief ‘Erfgoed telt’, die afgelopen week werd gepubliceerd, vatten we voor u samen.

 

Subsidie in plaats van fiscale aftrek

Het idee is om de fiscale aftrek per 2019 te vervangen door een subsidieregeling. Deze regeling wordt gelijk aan de SIM, alleen het percentage is anders: 35% van de onderhoudskosten. Dit komt min of meer overeen met het huidige fiscale voordeel. Het geplande budget voor de regeling wordt € 57 miljoen.

 

Versterking SIM

Met ingang van 2020 wil de minister het subsidiepercentage voor de SIM verhogen van 50% naar 60%. In zijn voorstel stijgt het budget voor groene monumenten naar € 10 miljoen.

 

Extra budget voor grote monumenten

In de periode van 2018 tot 2021 is de overheid van plan om € 95 miljoen extra budget uit te trekken voor ondersteuning van grote monumenten, zoals de Grote Kerk van Naarden en de Domkerk in Utrecht. Dit budget is bestemd voor restauratie, herbestemming en verduurzaming. Aan een stabiele financiële ondersteuning voor een langere periode wordt nog gewerkt.

 

Verduurzaming

Verduurzaming heeft prioriteit, maar mag geen afbreuk doen aan de cultuurhistorische waarde van monumenten. De komende jaren starten pilotprojecten met bijzondere aandacht voor dit aspect. Duurzaamheid moet ook een vast onderdeel gaan vormen bij restauratieopleidingen.

 

Neem voor meer informatie over financieel voordeel op dit gebied contact op met onze Subsidieconsultant Monumentenzorg, Hette Hylkema.

Subsidie aanvragen?

Gerelateerd nieuws

13 november 2023
Herontwikkeling van het Muntgebouw in Utrecht
06 juli 2022
Van Draeckeburgh zet zich in voor Stichting Jarige Job
10 mei 2022
Team Van Draeckeburgh: Een interview met Denise