Subsidiescan

Van Draeckeburgh zorgt voor ruim €5 miljoen aan monumentensubsidie

De Subsidieregeling instandhouding monumenten (SIM) toekenningen van 2019 zijn bekend. Het behoud van de monumentale waarden van diverse rijksmonumenten zijn de komende jaren gewaarborgd.

 

SIM

De Subsidieregeling instandhouding monumenten (SIM) is bedoeld voor
archeologische, groene en gebouwde rijksmonumenten die geen woonhuis zijn. Elk jaar kan een eigenaar van een monument subsidie aanvragen voor reguliere onderhoudskosten. Deze subsidie is voor de komende zes jaar en kan daarna verlengd worden.

 

Dit jaar is er, van de bijna 87 miljoen, in totaal € 75,9 miljoen subsidie uitgegeven voor gebouwde monumenten. De rest van de gelden gaan naar groene en archeologische monumenten. Vanaf 2019 bedraagt de tegemoetkoming maximaal 60% van de subsidiabele kosten.

 

Stand van zaken voor onze klanten

Van Draeckeburgh heeft voor maar liefst 81 monumenten, waaronder het Apollo House in Amsterdam, €5.2 miljoen subsidie toegekend gekregen. Onze klanten zoals de Rode Olifant in Den Haag, de Hortus in Amsterdam en het academiegebouw in Utrecht kunnen daardoor de aankomende jaren zonder probleem toekomstigbestendig onderhoud plegen.

 

Aanvraag 2021-2026

Voor de onderhoudsperiode 2021-2026 kan per 1 februari 2020 een aanvraag worden gedaan. Benieuwd of jouw rijksmonument in aanmerking komt voor de instandhoudingssubsidie? Van Draeckeburgh adviseert je en begeleidt graag de aanvraag. Neem gerust contact met ons op via ons contactformulier of bel (030) 228 92 40.

Subsidie aanvragen?

Gerelateerd nieuws

13 november 2023
Herontwikkeling van het Muntgebouw in Utrecht
06 juli 2022
Van Draeckeburgh zet zich in voor Stichting Jarige Job
10 mei 2022
Team Van Draeckeburgh: Een interview met Denise