Subsidiescan

Afschaffing monumentenaftrek met 1 jaar uitgesteld

De fiscale aftrek van onderhoudskosten aan monumentale woningen zal komend jaar nog niet worden afgeschaft. Dat betekent dat kosten aan een rijksmonument nog wel fiscaal aftrekbaar zijn van uw inkomstenbelasting in 2017.Dit heeft minister Bussemaker kenbaar gemaakt in een brief aan de Kamer van 9 november jongstleden.

 

Minister Bussemaker had eerder nog een wetsvoorstel ingediend om de fiscale regeling af te schaffen en te vervangen door een tijdelijke, vervangende subsidieregeling. Dit wetsvoorstel leidde tot veel weerstand vanuit de monumentenbranche en de Tweede Kamer. Meerdere partijen gaven aan het vreemd te vinden dat een oude regeling geschrapt worden terwijl er nog geen vervangende regeling voor is. De vervangende (overgangs)regeling zou gelden tot en met 2018, waarna de minister een geheel nieuw subsidiestelstel wil gaan inrichten.

Het wetsvoorstel wordt opgeschort. Dit betekent dat de minister voor 2018 de aftrek wel kan afschaffen, maar dat zij nu dus meer tijd heeft, in goed overleg met de betrokken partijen, een goede overgangsregeling in te richten.

 

Uiteraard houdt Van Draeckeburgh de ontwikkelingen op dit gebied in de gaten. Neem voor meer informatie contact met ons op via (030) 228 92 40  of info@vdsf.nl.

Terug naar overzicht
Subsidie aanvragen?

Gerelateerd nieuws

25 februari 2021
Project Open de Koepel te Haarlem
21 januari 2021
Ook SIM voor groene monumenten!
10 september 2020
SIM beschikkingen 2020