Subsidiescan

Aantrekkelijke Subsidiekansen voor het verduurzamen van gebouwen

Aantrekkelijke Subsidiekansen voor het verduurzamen van gebouwen

Een gebouw energiezuinig en duurzaam maken is voor bijna alle gebouweigenaren alleen mogelijk via een subsidie. Deze verschillende subsidiemogelijkheden hebben wij samen met DGBC verzameld in een whitepaper. Hierin worden de regelingen toegelicht en de mogelijke scenario’s uitgewerkt. Aan de hand van deze whitepaper hebben wij deze blog opgesteld.

 

Milieu-Investeringsaftrek (MIA)

MIA is een fiscale subsidie die in de vorm van een investeringsaftrek voor de winstbelasting kan worden toegepast door ondernemingen, beleggers en woningcorporaties. De MIA biedt een aanzienlijk fiscaal voordeel over de investering in milieuvriendelijke technieken. Je komt in aanmerking voor MIA wanneer je investeert in een bedrijfsmiddel van de zogenoemde Milieulijst. Denk hierbij aan onderwerpen als circulair bouwen, duurzaam bouwen en biodiversiteit. Het fiscaal voordeel is afhankelijk van het jaar waarin de aanvraag word ingediend en van het niveau van BREEAM-NL waarop het gebouw wordt gecertificeerd. De percentages voor de MIA regeling zijn in 2022 sterk verhoogd naar 36% of 45%. Daarnaast zijn de forfaitaire bedragen per vierkante meter verhoogd, vanwege de sterk gestegen bouwkosten. Een nieuwbouwproject met een BREEAM-NL Excellent certificaat kan in 2022 rekenen op 36% MIA aftrek. Dit kan resulteren in een subsidievoordeel van ongeveer € 50 of € 70 per vierkante meter BVO voor respectievelijk een kantoorfunctie of industrie/logistieke functie. Daarmee is het dit jaar veel sneller interessant om te kijken naar een duurzame certificering van een  utiliteitsgebouw.

 

Ook MIA voor kleinschalige renovaties

De MIA kan ook toegepast worden bij bijvoorbeeld een renovatieproject van een winkelpand of kantoor met BREEAM-NL certificaat. Met de toegenomen subsidiehoogtes kan het voor relatief kleinschalige renovaties van ongeveer 2.000 vierkante meter ook goed uit om een gebouw duurzaam te laten certificeren.

 

MIA voor circulaire utiliteits- en woongebouwen

De regeling kan ook voor circulaire utiliteits- en woongebouwen worden aangevraagd. Een circulair gebouw moet onder andere voldoen aan een maximale MPG score van € 0,5 per m2. Daarnaast moeten er 5 circulaire bouwmaterialen worden toegepast en dient het project een duidelijke bijdrage te leveren aan de circulaire materiaalketen. Het subsidievoordeel bedraagt maximaal 40% van de meerkosten van het circulaire gebouw ten opzichte van een vergelijkbaar gebouw dat is gerealiseerd volgens de wettelijke minimumeisen uit het Bouwbesluit.

 

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Investeer je in energiebesparende maatregelen in jouw gebouw en processen? Dan kan je mogelijk gebruikmaken van de Energie-Investeringsaftrekregeling (EIA). Met het combineren van MIA en EIA kan er een maximaal voordeel behaald worden.
Meer informatie

Wilt u ook profiteren van de regelingen en zorgen dat het aanvraagtraject soepel wordt begeleid? Neem dan contact op met onze subsidieadviseurs via het contactformulier. Ook kunt u onze online subsidiescan invullen die op basis van enkele vragen inzicht geeft in het mogelijke subsidievoordeel voor uw project.

 

Subsidie aanvragen?