Subsidiescan

Aankondiging: Subsidie Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH)

Met het oog op de toekomst is het niet alleen van het grootste belang dat het woningaanbod wordt uitgebreid door veel te bouwen, ook het verbeteren van bestaande woningen is noodzakelijk. Om het verbeteren van huurwoningen op grote schaal te stimuleren, is de komst van de Subsidie Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH) aangekondigd per 1 maart 2022.

 

De regeling is gericht op verduurzaming en vereist dan ook de toepassing van tenminste twee verschillende isolatiemaatregelen. Ook andere onderhoudsmaatregelen kunnen worden opgegeven als subsidiabele kosten, mits deze tot verduurzaming van een woning leiden. Met de regeling kan circa 20% van de gemaakte kosten gesubsidieerd worden, tot maximaal € 6000 per woning. Het budget voor de SVOH bedraagt € 152 miljoen.

 

De regeling is nog niet definitief gepubliceerd, maar de volgende voorwaarden zijn hoogstwaarschijnlijk van toepassing:

-Het gaat om huurwoningen die onder de liberalisatiegrens vallen

-De verhuurder heeft maximaal 100 woningen in bezit

-Er mag nog niet gestart zijn met de werkzaamheden

-De werkzaamheden moeten binnen 12 maanden zijn afgerond

 

De exacte inhoud van de regeling wordt nog bekend gemaakt, dus houd onze website goed in de gaten!

 

Naar verwachting gaat de regeling open op 1 maart 2022 en loopt deze tot 2026. Doordat aanvragen op volgorde van binnenkomst worden beoordeeld, is het goed om de aanvraag zo snel mogelijk voor te bereiden.

 

Wil je graag op de hoogte gehouden worden van de publicatie van deze regeling? Neem dan nu contact met ons op.

Opdrachtgevers helpen om de optimale oplossing voor hun vastgoed te vinden, zowel technisch als financieel. Dit vraagt om kennis, ervaring, een praktische instelling en overtuigingskracht. Een prachtige uitdaging.

Contactpersoon Vdsf
Mitchell
Subsidie aanvragen?

Gerelateerd nieuws

23 november 2023
Duurzaam distributiecentrum voor DKL Equipment in Zwolle
20 november 2023
Transformatieproject: The Usual Hotel in Rotterdam
13 november 2023
Herontwikkeling van het Muntgebouw in Utrecht