Subsidiescan

Update: Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA)

Om de doelen, zoals gesteld in het Klimaatakkoord, te behalen dienen naast het woningaanbod ook utiliteitsgebouwen te worden verduurzaamd. Gebouwen moeten zo klimaatneutraal mogelijk zijn òf gerealiseerd worden. Tijdens Prinsjesdag 2021 is bekendgemaakt dat het kabinet op grote schaal gaat investeren in de verduurzaming van bestaand maatschappelijk vastgoed. Onder maatschappelijk vastgoed vallen onder andere scholen, sportgebouwen, overheidsgebouwen en zorginstellingen. Het ministerie van BZK heeft een subsidieregeling aangekondigd die de verduurzaming van deze belangrijke categorie moet stimuleren.

 

Het kabinet stelt € 340 miljoen beschikbaar voor de Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA). De regeling vergoedt naar verwachting een deel van de aanschafkosten voor verduurzamingsmaatregelen. Dit geldt ook voor het laten opstellen van een energieadvies of duurzaam monumentenadvies. Ook de keuring voor het laten opstellen van een energielabel komt in aanmerking.

 

De exacte subsidievoorwaarden zijn nog niet gepubliceerd. Naar verwachting zal de regeling in het najaar van 2022 worden opengesteld in diverse tranches tot halverwege 2024.

 

Wil je graag op de hoogte blijven van deze regeling om geen voordeel te missen? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief via onze contactpagina.

Opdrachtgevers helpen om de optimale oplossing voor hun vastgoed te vinden, zowel technisch als financieel. Dit vraagt om kennis, ervaring, een praktische instelling en overtuigingskracht. Een prachtige uitdaging.

Contactpersoon Vdsf
Mitchell
Subsidie aanvragen?

Gerelateerd nieuws

23 november 2023
Duurzaam distributiecentrum voor DKL Equipment in Zwolle
20 november 2023
Transformatieproject: The Usual Hotel in Rotterdam
13 november 2023
Herontwikkeling van het Muntgebouw in Utrecht