Subsidiescan

54,5 miljoen voor instandhouding monumenten

Voor veel monumenteigenaren is eind augustus een belangrijk moment. Voor 1 september moet de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed namelijk de beschikkingen versturen voor de instandhoudingssubsidie.

 

Dit jaar is voor in totaal 1114 monumenten een aanvraag gedaan. Ruim 200 aanvragen waren niet voldoende onderbouwd of voldeden niet aan de criteria van de regeling. Aan de 900 gehonoreerde aanvragen is 54,5 miljoen euro toegekend.

 

Als specialist op het gebied van monumentensubsidies heeft Van Draeckeburgh dit jaar ruim 80 aanvragen gedaan. Voor deze aanvragen is in totaal 4,5 miljoen euro subsidie toegekend, wat 9 miljoen aan onderhoud voor monumenten mogelijk maakt.

De instandhoudingssubsidie is bedoeld om eigenaren van rijksmonumenten tegemoet te komen in de kosten van het onderhoud aan hun pand. Het gaat hierbij om sober en doelmatig onderhoud: werkzaamheden die nodig zijn om het monument in goede staat te kunnen bewaren. Denk bijvoorbeeld aan het vernieuwen van het bestaande verfsysteem of het herstellen van scheuren in de gevel. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten en wordt aangevraagd voor een periode van 6 jaar volgend op het jaar van aanvraag.

 

Voor de onderhoudsperiode van zes jaar vanaf 2018 kan subsidie worden aangevraagd per 1 februari 2017. Wij proberen alle onderhoudsplannen voor het einde van dit jaar voor te bereiden. Benieuwd of ook uw rijksmonument in aanmerking komt voor de instandhoudingssubsidie? Van Draeckeburgh adviseert u en begeleidt graag de aanvraag voor u. Neem gerust contact met ons op via info@vdsf.nl of (030) 228 92 40.

Terug naar overzicht
Subsidie aanvragen?

Gerelateerd nieuws

13 november 2023
Herontwikkeling van het Muntgebouw in Utrecht
06 juli 2022
Van Draeckeburgh zet zich in voor Stichting Jarige Job
10 mei 2022
Team Van Draeckeburgh: Een interview met Denise