Subsidiescan

2,5 miljoen extra voor restauratie en herbestemming in Zuid-Holland

Onlangs publiceerde de provincie Zuid-Holland de Beleidsvisie Cultureel Erfgoed 2017-2020. De kern van het beleid is ‘het bredere verhaal van de Zuid-Hollandse geschiedenis nog beter vertellen’.

Om dit te bereiken wordt hoog ingezet op het duurzaam/bestendig gebruik van rijksmonumenten. Door naast restauratie ook herbestemming te stimuleren, blijven historische panden in gebruik en behouden voor de toekomst. De provincie blijft dit, net als voorgaande jaren, stimuleren via de subsidieregeling Restauratie Rijksmonumenten.

Voor de periode 2017-2020 is jaarlijks ongeveer 2 miljoen euro vaste middelen voor restauratie en herbestemming gereserveerd. Daarnaast wordt er per jaar incidenteel extra budget vrijgemaakt, voor 2017 bedraagt dit budget 2,5 miljoen euro.

Naar verwachting wordt de regeling Restauratie Rijkmonumenten in december geopend. Benieuwd of ook uw restauratieproject in aanmerking komt voor deze subsidie? Neem contact met ons op via (030) 228 92 40  of info@vdsf.nl.

Terug naar overzicht
Subsidie aanvragen?

Gerelateerd nieuws

20 januari 2022
Openstelling SIM subsidie per 1 februari 2022
06 oktober 2021
Succesvolle subsidieronde voor rijksmonumenten
25 februari 2021
Project Open de Koepel te Haarlem