Subsidiescan

2 miljoen voor culturele instellingen Noord-Holland

Culturele instellingen in Noord-Holland kunnen subsidie aanvragen voor verduurzaming. Dit betreft een eenmalige regeling waarvoor de provincie 2 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld.

 

Voor welke doelgroep en welke werkzaamheden?
De regeling is bestemd voor o.a. musea, archieven, schouwburgen, concertzalen, (film)theaters, poppodia en bibliotheken in de provincie Noord-Holland. Er is subsidie beschikbaar voor twee soorten werkzaamheden:
1. verduurzaming van het gebouw, zoals betere isolatie of gebruik van duurzame energie
2. verbetering van de toegankelijkheid, bijvoorbeeld door het plaatsen van een lift.

 

Hoogte van de subsidie & voorwaarden
De subsidie kan oplopen tot 50% van de noodzakelijke kosten, met een maximum van € 300.000,-. Op het moment van aanvraag moet de vergunning zijn verleend en mogen de werkzaamheden nog niet zijn gestart.

 

Een aanvraag indienen
Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 1 november 2019 tot en met 31 december 2019. De aanvragen worden geprioriteerd aan de hand van een puntenstelsel:

  • een rijks- of provinciaal monument krijgt 7 punten;
  • hoe lager het percentage van de berekende subsidiabele kosten ten opzichte van de gevraagde subsidie, hoe meer punten.

 

Neem gerust contact met ons voor meer informatie, dan zorgen wij ervoor dat uw aanvraag een hoge slagingskans heeft.

 

Subsidie aanvragen?

Gerelateerd nieuws

13 november 2023
Herontwikkeling van het Muntgebouw in Utrecht
06 juli 2022
Van Draeckeburgh zet zich in voor Stichting Jarige Job
10 mei 2022
Team Van Draeckeburgh: Een interview met Denise