Subsidiescan

De regio heeft een sterke uitgangspositie voor onderzoek en innovatie. Meer dan 40% van de R&D-investeringen in Nederland worden in de regio gedaan en 4 van de top-5 mondiale R&D-spelers van Nederland zijn hier gevestigd. Het gaat hier echter om grote bedrijven. Het OP Zuid programma van Zuid-Nederland richt zich op de verbetering van het concurrentievermogen waarbij veel aandacht uitgaat naar het MKB.

Subsidiemogelijkheden zijn er voor:

  • Samenwerking tussen (MKB)bedrijven onderling en met kennis- en onderzoeksinstellingen en overheden
  • Cross-overs tussen verschillende internationale topclusters
  • Open innovatie en methoden en processen die daarbij aansluiten, zoals living labs, proeftuinen, co-creatie, sociale innovatie en het benutten van design
  • Aansluiting van onderwijs op arbeidsvraag naar technisch geschoolde mensen die werkzaam zullen zijn in de topclusters
  • Vernieuwen van technieken, producten, processen en diensten op het vlak van duurzame energieproductie en energie-efficiëntie
  • Slimme uitrol van nieuwe technieken in de gebouwde omgeving.
foto van subsidie: EFRO Zuid-Nederland
Subsidie aanvragen?