Subsidiescan

Regeling Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie (VEKI) – Nog steeds budget beschikbaar

Het is belangrijk dat we stappen maken met het reduceren van CO2-emissies in Nederland. Veel bedrijven willen hier graag aan bijdragen maar zij lopen tegen hoge investeringskosten aan. De overheid wil het proces van reduceren versnellen en daarom ondernemingen in de industrie ondersteunen om CO2-besparende maatregelen te nemen. Hiervoor is de regeling Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie, ook wel VEKI, in het leven geroepen. De regeling is voor investeringen in materiële en immateriële activa die bijdragen aan het kosteneffectief reduceren van de CO2-emissies in Nederland. De subsidie kan 30% tot 70% van de investering bedragen.

 

 

Het beschikbare subsidiebedrag

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een nieuwe stand van zaken bekendgemaakt voor de VEKI-regeling. VEKI is opengegaan voor aanvragen op 22 juni 2022 en loopt tot en met 10 januari 2023. Het budget voor deze openstelling is € 47,5 miljoen. Inmiddels is er al voor € 8.509.387 subsidie toegekend en is er voor € 29.493.991 subsidie in behandeling. Het nog beschikbare budget bedraagt daarmee € 9.496.622.

 

 

Wanneer kom je in aanmerking voor VEKI?

Om te voldoen aan de voorwaarden voor de VEKI-regeling zijn de volgende punten in elk geval van belang:

  • Je vraagt subsidie aan voor een industriële onderneming,
  • De werking van de CO2-reducerende maatregelen die je wil nemen is bewezen effectief. Voorbeelden hiervan zijn lokale infrastructuur, recycling, hergebruik van afval en energie-efficiëntie,
  • De tijd waarin de investeringskosten zich terugverdienen is langer dan 5 jaar.

 

Twijfel je nog of VEKI interessant kan zijn voor jouw onderneming? Natuurlijk kijken wij graag samen wat de mogelijkheden voor jou kunnen zijn. Neem gerust contact met ons op via ons contactformulier.

Subsidie aanvragen?