Subsidiescan

In de wijk Noorderhoek 2 in Sneek hebben Woningstichting de Wieren en Elkien woningen gebouwd met een Waterschoon-systeem. Dit in nauwe samenwerking met de gemeente Súdwest Fryslân, Stowa, DESAH en het Wetterskip Fryslân. Door bestaande technieken in een volledig nieuwe samenstelling te gebruiken, is een uniek energieconcept ontstaan met gesloten energie- en afvalkringloop.

Unieke Kansen Subsidie voor Waterschoon Sneek

Unieke Kansen Programma

Het project is uitgevoerd met subsidie van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie: het Unieke Kansen Programma. Waterschoon heeft in 2012 de waterinnovatieprijs gewonnen. Van Draeckeburgh heeft alle partijen bijgestaan bij het indienen, onderbouwen en uitbetalingstraject van deze subsidieaanvraag.

Lokale zuiveringsinstallatie
Herstructurering van de wijk bood de kans om innovatieve duurzame technologie toe te passen. Woningstichting de Wieren, Elkien, de gemeente Súdwest Fryslân en Wetterskip Fryslân hebben hier optimaal gebruik van gemaakt: in Noorderhoek ruim 200 nieuwe, duurzame woningen gerealiseerd. De woningen zijn aangesloten op het zogenaamde Waterschoon-systeem (www.waterschoon.nl). Via vacuümtoiletten en keukenvermalers worden toiletwater en organisch afval afgevoerd naar een lokale zuiveringsinstallatie. Het huishoudelijke afvalwater (bad, douche, wasmachine) wordt gescheiden afgevoerd naar dezelfde installatie. De energie die vrijkomt bij de zuivering, biogas en warmte uit de reststromen, wordt gebruikt voor het verwarmen van woningen. een deel van van de gasvraag van de wijk wordt geproduceerd door de vergistingsinstallatie, door het toepassen van PV-panelen op de grondgebonden woningen worden de woonlasten beperkt en er is een aanzienlijke reductie van het waterverbruik.

Optimalisatie gedurende het project
De lange periode van realisatie bleek een groot voordeel met zich mee te brengen: resultaten van de eerste wooneenheden zijn gebruikt om de energieprestatie in volgende fasen te optimaliseren. Ook de opbrengst van de vergistingsinstallatie nam verder toe, door aansluiting van 100 extra woningen in 2014 en 2015.

foto van klantencase: Elkien

“We waren eigenlijk erg teleurgesteld dat onze eerste aanvraag was afgewezen. Na overleg hebben we besloten om Van Draeckeburgh in te huren. Van Draeckeburgh was vanaf het begin meteen enthousiast over ons project. Meest verrast waren we dat ze ook technisch zeer goed onderlegd zijn. Onze subsidiespecialist heeft een geheel nieuwe onderbouwing van onze innovatie subsidieaanvraag opgesteld. Met succes want de aanvraag is gehonoreerd.”

Opdrachtgever: Gea Akkerman - Woonstichting De Wieren
Contactpersoon Vdsf
Mitchell
Subsidie aanvragen?

laatste nieuws

08 juli 2024
Nieuwe Subsidieregeling Waterstof in Mobiliteit (SWIM)
01 juli 2024
Duurzaam en Saamhorig: Het Project STEK in Rosmalen
27 juni 2024
Financieringsstelsel Monumentenzorg onder de loep