Subsidiescan

Stimulering Duurzame Energietransitie SDE++

DE REGELING

De SDE++ regeling is de opvolger van de SDE+. Inhoudelijk zijn er enkele wijzigingen, maar daarnaast betreft het voornamelijk een verbreding van het aantal technieken dat gebruik kan maken van de regeling. De SDE++ staat voor Stimulering Duurzame Energietransitie. Waar het in de SDE+ ging om duurzame energieproductie gaat het binnen de SDE++ over duurzame technieken om de CO2 uitstoot te reduceren.

Wat is er gewijzigd ten opzichte van de SDE+?

Binnen de SDE+ concurreerden diverse duurzame technieken met elkaar op basis van een inschrijfbedrag per kWh. De partij die het laagste subsidiebedrag per kWh vroeg werd als eerste
beoordeeld. In de SDE++ heeft een conversie plaatsgevonden. Er wordt niet direct gekeken naar het aantal centen per kWh, maar naar de kostprijs in euro’s om één ton CO2 te besparen/af te vangen. Hoe hoger deze kostprijs, hoe later er mag worden ingeschreven. De kostprijs is nog steeds gelieerd aan een maximaal aantal centen per kWh. Om voor een techniek met een hoge kostprijs toch op een eerder moment een aanvraag in te dienen, zal het bedrag per kWh omlaag moeten worden bijgesteld.

DE VOORDELEN

Met de SDE++ regeling wordt de duurzame energietransitie in Nederland gestimuleerd. De subsidie is een vergoeding voor het onrendabele deel van groene stroom. Per kWh opgewekte energie ontvangt u maximaal 8 cent bij installaties tot 1 MW en 7,4 cent bij grotere installaties. Dit heet het basisbedrag. Het basisbedrag wordt gecorrigeerd met een correctiebedrag. Dit correctiebedrag is afhankelijk van de ontwikkeling in de stroomprijs en de waarde van garanties van oorsprong. Wanneer de stroomprijs stijgt, stijgt het correctiebedrag mee. Op deze manier ontvangt u altijd evenveel voordeel van de opgewekte energie van uw zonnepanelen.

DE VOORWAARDEN

 • Er dient tenminste 15kWp aan vermogen te worden geplaatst (ongeveer 55 panelen).
 • De aansluiting moet groter zijn dan 3 x 80 Ampère.
 • Is er een omgevingsvergunning nodig in het geval van nieuwbouw, veldopstelling of bij
  plaatsing van de panelen op een monument? Dan moet de benodigde omgevingsvergunning
  zijn verstrekt voordat een SDE++ aanvraag kan worden ingediend. De omgevingsvergunning
  hoeft nog niet onherroepelijk te zijn.
 • Bij een installatie groter dan 500 kWp moet een haalbaarheidsstudie worden meegestuurd met de aanvraag.
 • Omdat de subsidiebedragen sterk naar beneden zijn bijgesteld, raden wij af om een aanvraag in te dienen als het om minder dan 300 panelen gaat.

 

SDE++ BUDGET 2020

In 2020 is er een budget beschikbaar van 5 miljard.

WANNEER INSCHRIJVEN?

De SDE++ kent vier tranches, waarvan er slechts drie relevant zijn voor zonnepanelen. Per tranche wordt het maximale aanvraagbedrag per kWh hoger. U kunt eenmaal inschrijven op een
subsidietranche en hierbij geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt. U moet dus een keuze maken. Schrijft u in voor de eerste tranche? Dan is de subsidie relatief laag, maar de kans op uitputting van het budget ook lager. Dient u in een latere tranche in, dan is het risico hoger dat het budget is uitgeput. De praktijk heeft uitgewezen dat indienen in de laatste tranche zinloos is.

Indienen voor SDE++ begint op 24 november 2020.

SUBSIDIE VOOR SDE++
Vergoeding voor duurzaam opgewekte energie.

SUBSIDIEHOOGTE
Afhankelijk van de grootte van de installatie.

INDIENTERMIJN
24 november 2020, dus wees er zo snel mogelijk bij!

Direct weten of u in aanmerking komt?

Neem vrijblijvend contact op met onze specialisten op +31 30 228 92 40

VAN DRAECKEBURGH: UW SPECIALIST IN SUBSIDIES

Onze specialisten hebben jarenlange ervaring met de SDE regeling. Ze kunnen u dan ook uitstekend adviseren over de mogelijkheden en de manier van indienen die het subsidievoordeel kan maximaliseren.

— Meer over onze werkwijze en voordelen
Heeft u vragen? Onze adviseurs staan voor u klaar!