Subsidiescan

Stimuleringsregeling Ontmoetingsruimten in Ouderenhuisvesting (SOO)

Voor het realiseren van ontmoetingsruimten behorende bij geclusterde woonvormen kunt u een tegemoetkoming aanvragen in de bouwkosten.

Hoe werkt de SOO?

Realisatie van ontmoetingsruimten behorende bij geclusterde woonvormen waar 55-plussers wonen komen voor subsidie in aanmerking middels de SOO stimuleringsregeling. Er kan een tegemoetkoming worden aangevraagd voor de bouwkosten. Hieronder vallen onder andere:

 • Materialen
 • Ontwerpkosten
 • Personeelskosten

De subsidie bedraagt maximaal € 2.500 per m2 BVO van de te bouwen ontmoetingsruimte en is afgetopt op een maximumbedrag van:

 • € 100.000 als de ontmoetingsruimte bij 5 tot en met 20 woonruimten hoort
 • € 150.000 bij 21 tot en met 50 woonruimten
 • € 175.000 bij meer dan 50 woonruimten

Voorwaarden ontmoetingsruimte

De ontmoetingsruimte is minimaal de eerste 5 jaar na oplevering:

 • Fysiek verbonden aan een geclusterde woonvorm tot maximaal 100 meter afstand,
 • Gericht op ontmoeting,
 • Op niet-discriminerende, transparante en open basis te gebruiken zijn door bewoners en buurtbewoners,
 • Er mag geen nettowinst op de exploitatie van de ontmoetingsruimte gemaakt worden,
 • Er is een exploitatieplan waarin staat beschreven wat de activiteiten zijn voor de bewoners, plus de verwachte kosten en opbrengsten voor de exploitatie.

Wie het eerst komt, wie het eerst maalt

Het beschikbare subsidiebedrag voor 2023 is € 26 miljoen. De tender is geopend tot 31 oktober 17:00 uur. Er mag voor de subsidieaanvraag nog niet gestart zijn met de bouw. U begint de bouw binnen 3 jaar na de datum van subsidieverlening en moet na 7 jaar klaar zijn.

De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst, dus het is verstandig om niet te lang te wachten.

Wilt u meer informatie? Stel hieronder uw vraag


  VAN DRAECKEBURGH: UW SPECIALIST IN SUBSIDIES

  Heeft u vragen? Onze adviseurs staan voor u klaar!