Subsidiescan

Fiscaal voordeel bij investeringen in sociale huurwoningen

RVV Nieuwbouw – Momenteel gesloten

De RVV Nieuwbouw biedt een vermindering van de verhuurdersheffing indien zelfstandige sociale huurwoningen worden gebouwd met een huurprijs onder de 1e aftoppingsgrens, na 1 januari 2020. De vermindering bedraagt maximaal € 25.000 per woning, bij een minimale investering van  € 62.500.

 

De regeling is per 1 juli 2020 gesloten. Het is nog niet bekend of de regeling opnieuw open zal gaan.

 

RVV Tijdelijke Woningen – Tot en met 1 juli 2025

Wanneer tijdelijke zelfstandige huurwoningen worden gerealiseerd met een huurprijs niet hoger dan de liberalisatiegrens, geldt een vrijstelling van de verhuurdersheffing voor de gerealiseerde woningen. De vrijstelling kan een looptijd hebben van maximaal 15 jaar.

 

Voor de realisatie van woningen in dit jaar, moet de aanvraag vóór 1 juli van het volgende jaar ingediend zijn. De uiterlijke indientermijn van deze regeling is 1 juli 2025.

 

RVV Verduurzaming – Open per 1 juli 2021
Wanneer een huurwoning een labelsprong maakt van minimaal drie stappen en daarmee Energielabel B of beter krijgt (gemeten met NTA8800), kan er aanspraak worden gemaakt op vermindering van verhuurderheffing. Deze vermindering is minimaal € 3.000 per woning en kan oplopen tot € 10.000 per woning, afhankelijk van de energievraag na toepassing van de verduurzamingsmaatregelen. De minimale investering bedraagt € 7.500 per woning bij 3 stappen tot € 25.000 bij 9 stappen.

De regeling RVV Verduurzaming is momenteel gesloten en zal weer open gaan op 1 juli 2021.

 

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden die deze regeling biedt? Neem contact op met onze subsidiespecialisten op het gebied van duurzaam bouwen, Remko Berfelo of Iris Rijneveld.

In de functie van subsidieconsultant kan ik veel meer betekenen voor mijn klanten op het gebied van verduurzaming. Het financiële voordeel maakt duurzaam bouwen makkelijker.

Contactpersoon Vdsf
Iris Rijneveld
Subsidie aanvragen?

Gerelateerd nieuws

11 maart 2021
EIA/MIA uitgelicht – deel 1: Warmte(netten)
05 maart 2021
RVV Verduurzaming: terug per 1 juli 2021
25 februari 2021
Project Open de Koepel te Haarlem